Allianz Europe Equity Growth Select
Návratnosť(1D)-0,51% 
Návratnosť(12M)-7,85% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz Europe Equity Growth Select
ISIN LU0920839346
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 2.5.2013
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Európske akcie s perspektívou atraktívneho rastu
Fond ponúka možnosť podieľať sa na vývoji tých najatraktívnejších investičných príležitostí v Európe. Zameriava sa maximálne na 45 najzaujímavejších investičných nápadov manažmentu fondu. Tím manažmentu fondu sa snaží identifikovať spoločnosti so silnou konkurenčnou pozíciou, pričom významnú úlohu v tomto procese hrajú nadpriemerné štrukturálne príjmy a rast cash flow. Značné vstupné bariéry pre konkurenciu totiž daným spoločnostiam v dlhodobom horizonte umožnia zaistiť vysokú kapitálovú návratnosť.


Štrukturálny rast ponúka vyššie výnosy než rast cyklický. Cieľom je preto vyberať spoločnosti, ktoré sa môžu oprieť o presvedčivé faktory udržateľného rastu, napríklad o dlhodobé trendy, vedúce postavenie v oblasti technológií alebo výnimočný obchodný model. Morningstar rating: neuvedené

Benchmark

S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return

 

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,85 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0592.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0592.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti