Allianz Europe Equity Growth Select
Návratnosť(1D)-2,96% 
Návratnosť(12M)10,86% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz Europe Equity Growth Select
ISIN LU0920839346
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 2.5.2013
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Dlhodobý kapitálový rast vďaka investovaniu na európskych akciových trhoch so zameraním na rastové akcie veľkých firiem trhovej kapitalizácie. Podfond je PEA (Plan d’Epargne en Actions) kvalifikovaný vo Francúzsku. Pojem spoločnosti s veľkou trhovou kapitalizáciou označuje tie spoločnosti, ktorých trhová kapitalizácia v čase akvizície dosahuje aspoň 5 miliárd EUR. Preto najmenej 75 % aktív podfondu trvalo fyzicky investujeme do kmeňových akcií, ako sa to opisuje v investičnom zámere. Maximálne 25 % aktív podfondu môžeme investovať do iných kmeňových akcií, než sa opisuje v investičnom cieli. Maximálne 20 % aktív podfondu môžeme investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Maximálne 15 % aktív podfondu môžeme držať vo vkladoch a/alebo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (maximálne 10 % aktív podfondu) do fondov peňažných trhov. Podfond je klasifikovaný ako „fond kmeňových akcií“ podľa nemeckého zákona o investičnej dani (zákona GITA), pretože najmenej 70 % jeho aktív je natrvalo fyzicky investovaných do majetkovej účasti podľa čl. 2 ods. 8 zákona GITA. Akcie z fondu zvyčajne môžete odpredať každý pracovný deň. Príjmy opätovne investujeme do fondu. Odporúčanie: Držba triedy akcií fondu sa má zachovať počas dlhodobého investičného horizontu.
(13.7.2018)


 

Benchmark

S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return

 

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 1,86 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0592.pdf
Produktová prezentácia agi-europe-equity-growth-select.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti