Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

Allianz Europe Equity Growth Select
Návratnosť(1D)-1,60% 
Návratnosť(12M)6,45% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz Europe Equity Growth Select
ISIN LU0920839346
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 2.5.2013
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Fond ponúka možnosť podieľať sa na vývoji tých najatraktívnejších investičných príležitostí v Európe. Zameriava sa maximálne na 45 najzaujímavejších investičných nápadov manažmentu fondu, pričom minimálna trhová kapitalizácia akcie v čase nákupu je 5 miliárd Eur.
Tím manažérov fondu intenzívne analyzuje každú spoločnosť, aby našiel tie, ktoré majú výhody, ako sú inovácie alebo jedinečný obchodný model, ktoré ich odlišujú od konkurencie a môžu ich chrániť pred trhovými výkyvmi.
Tento proces výberu zahŕňa len tie spoločnosti, o ktorých má tím fondu silné presvedčenie, že uspejú v dlhodobom horizonte, čo môže investorom priniesť stabilný a atraktívny výnos.


Prístup „zdola nahor“ založený na metóde stockpicking
Manažment fondu vyberá európske firmy s dlhodobým rastovým potenciálom, bez ohľadu na krátkodobé trhové výkyvy, využívajúc pri tom metódu „zdola nahor“, ktorá sa sústredí na dôkladné posúdenie jednotlivých spoločností. Pre investorov to znamená možnosť investovať do kvalitných firiem, ktoré sú pripravené na rast bez ohľadu na to, čo sa deje vo zvyšku ekonomiky.


Koncentrované portfólio
Portfólio sa skladá z 30–45 akcií a nie je viazané na benchmark. Váhy jednotlivých titulov tak vychádzajú z hodnotenia manažmentu fondu.

Benchmark

S&P Europe Largecap Growth (Euro Currency) Return Net in EUR

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,85 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0592.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0592.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti