Allianz US Short Duration High Income Bond
Návratnosť(1D)0,20% 
Návratnosť(12M)-1,01% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz US Short Duration High Income Bond
ISIN LU1363153823
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 8.3.2016
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 5 rokov
Investičná politika

Defenzívne riešenie pre investície na trhoch s dlhopismi
Allianz US Short Duration High Income Bond predstavuje možnosť pre investorov, ktorých tolerancia voči riziku sa pohybuje v porovnateľnej rovine s fondom dlhopisov s investičným stupňom, a je teda o niečo vyššia ako u vládnych dlhopisov. Fond si kladie za cieľ dosahovať nadpriemerné rizikovo vážené návratnosti s hlavným dôrazom na zachovanie kapitálu a ďalej s dôrazom na generovanie vysokých priebežných výnosov.


Fond sa zameriava na krátkodobé americké dlhopisy s vysokým výnosom. Cieľom je dosiahnuť nadpriemerný výnos pri podpriemernej volatilite. Minimálne 70 % majetku fondu musí byť investovaných do cenných papierov s neinvestičným stupňom. Morningstar rating: neuvedené


3 Hlavné riziká v centre pozornosti
Vedenie fondu nespúšťa zo zreteľa tri hlavné riziká týkajúce sa investorov typu "Fixed Income Investor":
- Úverové riziko (riziko nesplatenia)
- Úrokové riziko (v predchádzajúcich rokoch mal vývoj úrokových sadzieb pozitívny vplyv na dlhopisy)
- Riziko likvidity (predaj dlhopisov za trhové ceny)


Vysoko koncentrované portfólio
Tím vedenie fondu nemieni kvôli vyššej návratnosti investovať do pozícií s rizikovým modelom podnikania. Tím vyberá spoločnosti, ktoré vykazujú vysokú pravdepodobnosť uchovanie podnikateľskej činnosti počas celého ekonomického cyklu; tieto subjekty sa vždy nachádzajú v segmente s vysokým výnosom (High Yield Segment).

Benchmark

Žiadny

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,34 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0593.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti