Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

Allianz US Short Duration High Income Bond
Návratnosť(1D)0,09% 
Návratnosť(12M)7,35% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz US Short Duration High Income Bond
ISIN LU1363153823
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 8.3.2016
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 5 rokov
Investičná politika

Allianz US Short Duration High Income Bond predstavuje možnosť pre investorov, ktorých tolerancia voči riziku sa pohybuje v porovnateľnej rovine s fondom dlhopisov s investičným stupňom, a je teda o niečo vyššia ako u vládnych dlhopisov. Fond si kladie za cieľ dosahovať nadpriemerné rizikovo vážené návratnosti s hlavným dôrazom na zachovanie kapitálu a ďalej s dôrazom na generovanie vysokých priebežných výnosov.
Fond sa zameriava na americké dlhopisy s vysokým výnosom a krátkou splatnosťou. Cieľom je dosiahnuť nadpriemerný výnos pri podpriemernej volatilite. Minimálne 70 % majetku fondu musí byť investovaných do cenných papierov s neinvestičným stupňom.


3 hlavné riziká v centre pozornosti
Fond sa sústreďuje na minimalizáciu troch hlavných rizík: nesplácanie dlhu emitentom (úverové riziko), zmeny úrokových sadzieb (úrokové riziko) a schopnosti predávať dlhopisy za ich aktuálnu trhovú hodnotu (riziko likvidity), aby zaistil ochranu investícií svojich klientov


Vysoko koncentrované portfólio
Manažment fondu dáva prednosť investíciám do stabilných spoločností s vysokým výnosom, ktoré si dokážu udržať svoje podnikanie aj počas hospodárskych výkyvov, a vyhýba sa riskantným investíciám s cieľom chrániť investície.

Benchmark

Žiadny

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,34 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0593.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti