Allianz US Short Duration High Income Bond
Návratnosť(1D)-0,12% 
Návratnosť(12M)3,11% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz US Short Duration High Income Bond
ISIN LU1363153823
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 8.3.2016
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 5 rokov
Investičná politika

Dlhodobý rast príjmu a nižšia volatilita vďaka investovaniu do krátkodobých podnikových dlhopisov s vysokým výnosom na dlhopisových trhoch USA. Minimálne 70 % aktív podfondu investujeme do podnikových dlhopisov z USA, ktorých emitenti sú súčasťou indexu Merrill Lynch 1-3 years BB-B US Cash Pay High Yield Index. Maximálne 30 % aktív podfondu môžeme investovať do iných dlhopisov, ako sa opisuje v investičnom zámere. Minimálne 70 % aktív podfondu môžeme investovať do dlhopisov s vysokým výnosom, ktoré sa obvykle spájajú s vyšším rizikom a vyšším potenciálom zisku. Maximálne 30% aktív podfondu môžeme investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Maximálne 20 % aktív podfondu môžeme investovať do ABS a/alebo MBS. Maximálne 100 % aktív podfondu môžeme držať vo vkladoch a/alebo priamo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (maximálne 10 % aktív podfondu) dočasne investovať do fondov peňažných trhov na účely správy likvidity alebo obrany. Maximálne 20 % expozícia iným menám ako doláru. Trvanie aktív podfondu sa bude pohybovať od nula do 3 rokov. Expozícia voči základnej mene fondu (USD) bude vo veľkej miere zaistená proti referenčnej mene triedy akcií (EUR), čo znižuje možné riziká a obmedzuje potenciálne zisky z kurzových pohybov. Akcie z fondu zvyčajne môžete odpredať každý pracovný deň. Príjmy opätovne investujeme do fondu. Odporúčanie: Držba triedy akcií fondu sa má zachovať minimálne počas strednodobého investičného horizontu.
(13.7.2018)

Benchmark

Žiadny

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 1,34 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0593.pdf
Produktová prezentácia agi-us-short-duration-high-income-bond.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti