Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth
Návratnosť(1D)-0,82% 
Návratnosť(12M)11,03% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth
ISIN LU1956155946
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 6.12.2019
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Produkt je aktívne spravovaný s cieľom zvýšiť hodnotu aktív strednodobými investíciami do dlhopisov alebo akcií vybraných podľa ich prístupu k udržateľnému rozvoju. Sleduje modelové portfólio s 75% akcií a 25% dlhopisov, pričom môže upravovať zloženie aktív v závislosti od trhových podmienok. Zameriava sa na fondy, ktoré spĺňajú kritériá ESG, pričom minimálne 90% aktív (okrem likvidných aktív) vyhovuje stratégii zameranej na selektivitu alebo zlepšenie ratingu. Príjmy sú systematicky reinvestované
Informácie o historickej výkonnosti fondu sú založené na fonde BNPP L1 Sustainable Active Growth, ktorý bol prevedený ku dňu 6. 12. 2019.

Aktívne riadenie s flexibilitou
Možnosť prispôsobovať zloženie aktív podľa trhových podmienok umožňuje fondom dynamicky reagovať na zmeny a maximalizovať potenciálny výnos.

Zameranie na udržateľnosť
Investície sú vyberané na základe kritérií ESG, čo znamená príležitosť pre investorov prispieť k pozitívnemu sociálnemu a environmentálnemu dopadu.

Diverzifikované portfólio
Kombinácia 75% akcií a 25% dlhopisov ponúka vyváženú mix rizika a výnosu, pričom sa snaží o stabilný rast hodnoty aktív.

Benchmark

75% MSCI AC World (EUR) NR + 25% Bloomberg Euro Aggregate (EUR) RI

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 2,19 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0599.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0599.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti