NN Investment Partners

Dátum vzniku spoločnosti 18. 5. 1994
Fondy NN (L) European Equity
NN (L) European Real Estate
NN (L) First Class Multi Asset
NN (L) Food & Beverages
NN (L) Global High Yield
NN (L) Global Sustainable Equity
NN (L) Health Care
NN (L) International - Central European Equity
NN (L) International Slovak Bond
NN (L) Patrimonial Aggressive
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable
Investičná filozofia Spoločnosť NN Investment Partners sa radí medzi popredných správcov aktív v Českej a Slovenskej republike. Celkový objem spravovaných aktív v oboch krajinách predstavuje 4,2 miliardy EUR. Našou filozofiou je ponúkať správu aktív veľkým inštitucionálnym investorom a pre retailových klientov máme k dispozícií viac ako 50 registrovaných Luxemburských fondov určených pre verejnú ponuku v Slovenskej republike.
NN Investment Partners

Kontakt