Výpočet je len orientačný a záväzné informácie budú uvedené v predzmluvnom formulári a úverovej zmluve.