Prečo využiť poistenie schopnosti splácať

Chcete mať istotu, že aj v prípade úrazu alebo dlhodobej choroby budete schopní splácať svoje záväzky? Vďaka poisteniu schopnosti splácať  úver zaistíte schopnosť splácať svoje úverové splátky aj v prípade neočakávaných životných udalostí, ktoré môžu mať vplyv na Vašu finančnú situáciu.

 • istota a bezpečie pri výpadku pravidelných mesačných príjmov
 • jednoduché vybavenie priamo pri žiadosti o poskytnutie pôžičky
 • bez nutnosti absolvovania lekárskej prehliadky

Aké sú možnosti poistenia schopnosti splácať v mBank

Základný súbor poistenia

 • Pracovná neschopnosť
 • Úmrtie
 • Trvalá invalidita

 

Výška poplatku

 • 4,5 % z mesačnej splátky mPôžičky alebo
 • 0,29 % z aktuálnej výšky dlžnej sumy na mKreditke na konci zúčtovacieho obdobia

Komplexný súbor poistenia

 • Pracovná neschopnosť
 • Strata zamestnania
 • Úmrtie
 • Trvalá invalidita

Výška poplatku

 • 7,5 % z mesačnej splátky pôžičky alebo
 • 0,49 % z aktuálnej výšky dlžnej sumy na mKreditke na konci zúčtovacieho obdobia

Ako vznikne poistná udalosť?

 • Minimálna doba trvania pracovnej neschopnosti u kreditnej karty je 30 kalendárnych dní, u mPôžičky je minimálna doba 60 kalendárnych dní
 • Dňom vzniku poistnej udalosti je deň, od ktorého je klientovi priznaná trvalá invalidita Sociálnou poisťovňou. Poistený musí obdržať Rozhodnutie o priznaní trvalej invalidity.
 • Pri úmrtí je smerodajný dátum úmrtia
 • Strata zamestnania, ktorá trvá minimálne 60 kalendárnych dní

Hlásenie poistnej udalosti a kontakt na poisťovňu

Nárok na poistné plnenie je nutné uplatniť vyplnením príslušného formulára Oznámenie poistnej udalosti, ktorý spoločne s požadovanými dokladmi zašlite na adresu poisťovne.

 

Upozornenie: Aj v prípade, že poistený nahlási poistnú udalosť, je naďalej povinný hradiť splátky úveru podľa dohodnutých podmienok. Poistné plnenie v prípade pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania sa bude klientovi vyplácať spätne po doložení dokladov o trvaní pracovnej neschopnosti či strate zamestnania k dátumu splátky úveru.

V záujme Vášho pohodlia odporúčame, aby ste najskôr kontaktovali telefonicky zákaznícky servis Poisťovne Cardif Slovakia, a.s. tel.: +421 258 240 011, kde Vám ochotne poradia, ktoré dokumenty doložiť a ako ich vyplniť.

 

Kontaktné údaje poisťovne, zákaznícky servis
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
tel.: +421 258 240 088