Najčastejšie kupované fondy

Zistite, ktoré fondy v tomto týždni prekonávajú rekordy popularity medzi klientmi mBank!

 

Pozrite, ktoré sú najčastejšie kupované podielové fondy zo všetkých dostupných v ponuke mBank.

Rebríček je skonštruovaný veľmi jednoduchým spôsobom – päť fondov, do ktorých klienti mBank zainvestovali najviac peňazí v priebehu minulého týždňa.

 

Nenechajte si ujsť najnovšie trendy a zarábajte viac!

Dôležité upozornenie!

mBank neposkytuje svojim klientom investičné poradenstvo! Vyššie uvedený text nepredstavuje odporúčanie na kúpu investičných nástrojov. 
Každý klient využívajúci produkt mFondy je automatický považovaný za neprofesionálneho klienta v zmysle zákona č. 566 / 2001 Z. z. o cenných papieroch a nebude preradený do inej kategórie ani na základe písomnej žiadosti.
S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Na hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a zmeny úrokových sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Klienti mBank sa môžu oboznámiť s relevantnými informáciami o investičných produktoch, s prospektami a štatútmi podielových fondov v sídle jednotlivých správcovských spoločnosti, na ich internetových stránkach ako aj na internetovej stránke mBank.