Ako spárovať mobilnú aplikáciu mBank s účtom?

 

 

 1. Stiahnite si a následne spustite mobilnú aplikáciu
          

 2. Na úvodnej obrazovke kliknite na “Prepojiť”.


 3. Do príslušných polí napíšte svoje rodné číslo vrátane lomítka (alebo číslo a sériu pasu) a rodné priezvisko matky (s diakritikou). Kliknite "Ďalej".


 4. Na telefón vám zavolá automat, ktorý vás prevedie ďalším postupom. Ak prepájate aplikáciu v telefóne vášho dieťaťa s jeho mKontom pre deti, automat zavolá na telefónne číslo rodiča.


 5. Najprv vám automat nadiktuje trojmiestny číselný kód, ktorý pre overenie zadáte na klávesnici pre zadávanie čísiel počas hovoru. Potom vám nadiktuje štvormiestny číselný kód, ktorý zadáte do mobilnej aplikácie mBank.
   


 6. Po zadaní kódu od automatu vás aplikácia požiada o dodatočné overenie – môže ísť o overenie prostredníctvom mobilnej autorizácie na inom spárovanom zariadení, PIN kódu do nedávno aktivovanej aplikácie na inom zariadení, hesla do internet bankingu, kódu z emailu, ktorý vám pošleme, či časti čísla karty.
  DÔLEŽITÉ: Ak pri tomto spôsobe párovania nezadáte žiadne dodatočné overenie, aplikácia nebude s účtom spárovaná.


 7. Zvoľte si PIN, ktorý slúži na prihlásenie a potvrdzovanie transakcií. V nasledujúcom kroku PIN zopakujte. 8. Hotovo. Práve ste úspešne prepojili mobilnú aplikáciu mBank so svojim účtom. 

 

TIP: Ak zariadenie pridáte k dôveryhodným, pri ďalšom párovaní na tom istom zariadení sa po zadaní údajov vyhnete kroku s automatom a prejdete rovno k dodatočnému overeniu. Pre zariadenia s Androidom je potrebné povoliť prístup k hovorom a multimédiám, k čomu vás aplikácia vyzve na začiatku párovania. Po úspešnom spárovaní vás potom aplikácia vyzve k pridaniu zariadenia k dôveryhodným.

 

 1. Stiahnite si a následne spustite mobilnú aplikáciu
          

 2. Na úvodnej obrazovke kliknite na “Prepojiť”, na ďalšej obrazovke kliknite na "Pomocou internet bankingu" a "Ďalej".

 3. Dostanete sa k obrazovke na zadanie údajov.
  Nasledujúce kroky prebehnú v prostredí internet bankingu. Aplikáciu však nezatvárajte.


 4. Teraz sa prihláste do internet bankingu mBank. Kliknite na "Nastavenia" (ikona ozubeného kolieska) v pravom hornom rohu.


 5. V časti "Bezpečnosť" vyberte "Prístup do banky".


 6. Vyberte "Mobilné zariadenie" a kliknite na "Pridať"


 7. Napíšte názov, ktorý charakterizuje vaše zariadenie a kliknite na "Ďalej".


 8. Na telefón vám zavolá automat, ktorý vás prevedie ďalším postupom. Ak prepájate aplikáciu v telefóne vášho dieťaťa s jeho mKontom pre deti, automat zavolá na telefónne číslo rodiča. 9. Najprv vám automat nadiktuje trojmiestny číselný kód, ktorý pre overenie zadáte do svojho telefónu (na klávesnici pre zadávanie čísiel počas hovoru). Potom vám nadiktuje šesťmiestny číselný kód, ktorý zadáte do aplikácie mBank. 10. Do aplikácie zadajte aj svoje telefónne číslo a kliknite na „Ďalej“.


 11. Po zadaní kódu od automatu vás aplikácia požiada o dodatočné overenie – môže ísť o overenie prostredníctvom mobilnej autorizácie na inom spárovanom zariadení, PIN kódu do nedávno aktivovanej aplikácie na inom zariadení, či časti čísla karty.


 12. Zvoľte si PIN, ktorým sa budete do aplikácie prihlasovať a ktorým tiež budete potvrdzovať transakcie. V nasledujúcom kroku PIN zopakujte.


  DÔLEŽITÉ: Nezatvárajte internet banking, pokým nedokončíte proces párovania. Po dokončení procesu na mobilnom zariadení obnovte stránku v internet bankingu a objaví sa pridané zariadenie. 13. Hotovo. Práve ste úspešne prepojili mobilnú aplikáciu mBank so svojim účtom.

 


 

TIP: Ak zariadenie pridáte k dôveryhodným, pri ďalšom párovaní na tom istom zariadení sa po zadaní údajov vyhnete kroku s automatom a prejdete rovno k dodatočnému overeniu. Pre zariadenia s Androidom je potrebné povoliť prístup k hovorom a multimédiám, k čomu vás aplikácia vyzve na začiatku párovania. Po úspešnom spárovaní vás potom aplikácia vyzve k pridaniu zariadenia k dôveryhodným.