Zmeny v kocke

 

Zmeny v detailoch

Debetné karty

Kreditné karty

Platobný styk

Ostatné

Tu nájdete služby, ktoré sa týkajú len malej časti našich klientov. Uvedené zmeny sa vás teda pravdepodobne nijako nedotknú.

Upravili sme poplatky za potvrdenia

  • Po novom bude poplatok za potvrdenia týkajúce sa transakcií, za potvrdenia k produktom, za duplikáty/kópie, za bankovú referenciu (všetky s doručením poštou alebo na obchodné miesto) 11,50 EUR za dokument, mesiac alebo potvrdenie.
  • Možnosť doručenia potvrdenia kuriérom už nebude k dispozícii.
  • Okrem doručenia potvrdenia poštou alebo na obchodné miesto si môžete zvoliť aj zaslanie potvrdenia e-mailom v cene potvrdenia.

 

Zaviedli sme poplatok za neštandardné služby v sadzobníku nešpecifikované

  • Patrí sem napríklad Potvrdenie pre audit, špeciálne potvrdenie, ktoré si definuje klient, potvrdenie o zadanie súhlasu s inkasom. Výška poplatku bude 25 EUR.

 

Upravili sme poplatky za upomienky

  • Zo 4 EUR na 15 EUR.

 

Upravili sme poplatok k hypotéke

  • Spracovanie žiadosti klienta o inú zmenu (ako je zmena údajov v zmluvnej dokumentácii, zmena čísla účtu mKonto, zmena dĺžky fixácie pri obnove fixácie, zmena variabilnej sadzby na fixnú) alebo žiadosti o vystavenie súhlasu pre účely katastra sa mení zo 100 EUR na 170 EUR