Goldman Sachs Europe Equity
Návratnosť(1D)0,23% 
Návratnosť(12M)-2,33% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Goldman Sachs Asset Management
Názov fondu Goldman Sachs Europe Equity
ISIN LU0082087510
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 20. 12. 2001
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5-7 rokov
Investičná politika

Investičné príležitosti v európskom regióne
Európa patrí tradične k najvyspelejším ekonomickým regiónom na svete. Je zdrojom technických a výrobných inovácií a predstavuje takisto špičku v oblastiach energetiky a ekológie. Investičné príležitosti a rastový potenciál tu vidíme tiež vďaka atraktívnemu trhovému oceneniu európskych akcií.


Europe Equity je akciový fond, ktorého portfólio je široko diverzifikované naprieč európskymi krajinami a najrôznejšími sektormi. Z krajín prevažujú Veľká Británia, Nemecko, Švajčiarsko a Francúzsko, sektorová alokácia je orientovaná najmä na financie, zdravotníctvo a priemysel. Fond má už mnohoročnú históriu a dlhodobo udržuje svoj rastový trend.


Investičný proces
Investičný proces je založený na fundamentálnej analýze, ktorá pracuje so širokou škálou nezávislých zdrojov dát. Manažéri fondu vyberajú iba také firmy, ktoré zohľadňujú ochranu životného prostredia, sociálne princípy a princípy udržateľného riadenia spoločnosti, ktoré idú ruka v ruke s dosahovaním finančných cieľov. Dôraz je kladený na dlhodobo udržateľné atraktívne výnosy a návratnosť kapitálu.


Fond patrí medzi dynamické akciové fondy,  pre ktoré sa odporúča investičný horizont 5 a viac rokov. Fond je vhodný pre vyváženého až dynamického investora. Morningstar rating: 3 hviezdy

Benchmark

 MSCI Europe (Net)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,60 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt gs-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0528.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0528.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti