Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

Goldman Sachs Europe Equity
Návratnosť(1D)-0,40% 
Návratnosť(12M)15,83% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Goldman Sachs Asset Management
Názov fondu Goldman Sachs Europe Equity
ISIN LU0082087510
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 20. 12. 2001
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5-7 rokov
Investičná politika

Goldman Sachs Europe Equity je strategicky riadený podielový fond, ktorý sa zameriava na investovanie do akcií európskych spoločností s dôrazom na udržateľnosť. Tento fond kombinuje aktívne riadenie s dôkladnou ESG analýzou, snažiac sa o dlhodobý kapitálový rast pri podpore environmentálnych a sociálnych vlastností.


Inovácia a technologický pokrok
Fond často investuje do spoločností, ktoré sú lídrami v inovácii a technologickom pokroku v Európe, čím investorom poskytuje príležitosť byť súčasťou rastu a vývoja priekopníckych odvetví a technológií. Tento prístup umožňuje fondom využívať nové trhové príležitosti skôr, ako sa stanú hlavným prúdom.


Adaptabilita na zmeny v regulácii a politike
Európa je známa svojou dynamickou reguláciou v oblasti udržateľnosti a korporátneho správania. Goldman Sachs Europe Equity sa prispôsobuje týmto zmenám prostredníctvom aktívneho riadenia, čo umožňuje fondom efektívne navigovať v meniacom sa regulačnom a politickom prostredí, minimalizovať riziká a využívať príležitosti vyplývajúce z legislatívnych zmien.

Benchmark

MSCI Europe (NR)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,60 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt gs-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0528.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0528.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti