NN (L) European Equity
Návratnosť(1D)-0,46% 
Návratnosť(12M)-6,05% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť NN Investment Partners
Názov fondu NN (L) European Equity
ISIN LU0082087510
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 20. 12. 2001
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5-7 rokov
Investičná politika

 


Fond investuje do širokej škály veľkých spoločností s dobrou pozíciou v rámci Európy. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI Europe NR. Portfólio je diverzifikované v rôznych krajinách a sektoroch. Na základe dôkladnej analýzy spoločností sa snažíme vybrať najsľubnejšie investície. Používame nástroje na minimalizovanie rizík súvisiacich s trhom a hospodárskym vývojom. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Všetky výnosy sa reinvestujú.
(18.2.2019)


  

Benchmark

 MSCI Europe (Net)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 1,60 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt nn-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0528.pdf
Produktová prezentácia nn-european-equity.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti