BNP Paribas Funds Europe Convertible
Návratnosť(1D)0,06% 
Návratnosť(12M)-1,91% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Europe Convertible
ISIN LU0086913042
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 6. 5. 1998
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 4 roky
Investičná politika

Tento podielový fond je možné zaradiť do skupiny prevoditeľných dlhopisov. Čo to je? Prevoditeľný dlhopis je dlhopis, ktorý svojmu majiteľovi dáva právo previesť ho na akcie emitujúcej spoločnosti podľa vopred stanoveného konverzného pomeru. Prevoditeľné dlhopisy majú vlastnosti dlhopisov aj akcií a sú klasifikované ako hybridné nástroje.


Takýto hybridný produkt sa kupuje predovšetkým pre svoj defenzívny (asymetrický) profil. Keď klesá podkladová akcia, dlhopisová črta poskytuje určitú ochranu pred poklesom (dlhopisové dno). Keď trhy rastú, akciová črta umožňuje investorom podieľať sa na týchto ziskoch.


Pri raste akciových trhov sa fond správa skôr ako akcia a pri poklese sa profil fondu začína podobať viac na dlhopis. Vzhľadom na dvojitú povahu pohybujúcu sa medzi akciami a dlhopismi môže byť fond atraktívnou voľbou počas období neistoty. Morningstar rating: 2 hviezdy.


- Fond, ktorý môže ponúknuť výnosy blízke výnosom z akcií no s menšou volatilitou
- O fond sa stará skúsený správcovský tím, ktorý je špecializovaný na európsky trh

Benchmark

Thomson Reuters Convertible Europe Focus (EUR) RI

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,63 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0533.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0533.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti