BNP Paribas Funds Europe Convertible
Návratnosť(1D)-0,74% 
Návratnosť(12M)3,34% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Europe Convertible
ISIN LU0086913042
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 6. 5. 1998
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 4 roky
Investičná politika

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do vymeniteľných dlhopisov denominovaných v EUR  a/alebo  emitovaných európskymi spoločnosťami a/alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Európe. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Thomson Reuters Europe Focus Convertible Bond Index (EUR).
(19.2.2018)

Benchmark

Thomson Reuters Convertible Europe Focus (EUR) RI

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 1,60 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0533.pdf
Produktová prezentácia factsheet-lu0086913042.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti