Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

BNP Paribas Funds Europe Convertible
Návratnosť(1D)0,05% 
Návratnosť(12M)5,77% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Europe Convertible
ISIN LU0086913042
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 6. 5. 1998
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 4 roky
Investičná politika

Fond BNP Paribas Funds Europe Convertible sa zameriava na investície do konvertibilných dlhopisov vydaných európskymi spoločnosťami. Tieto nástroje predstavujú hybrid medzi dlhopismi a akciami, poskytujúc možnosť účasti na raste akciových trhov s pridanou ochranou prostredníctvom pevných úrokových platieb charakteristických pre dlhopisy.

Flexibilita v reakcii na trhové podmienky
Konvertibilné dlhopisy poskytujú fondom flexibilitu pri reakcii na meniace sa trhové podmienky. V prípade rastu akciových trhov môže fond využiť potenciál konvertibilných dlhopisov premeniť sa na akcie a tým zvýšiť hodnotu portfólia. Naopak, v nestabilných alebo klesajúcich trhoch poskytujú pevné úrokové platby z dlhopisovej zložky istú úroveň ochrany kapitálu.

Diverzifikácia portfólia
Investovanie do konvertibilných dlhopisov vydaných rôznymi európskymi spoločnosťami umožňuje diverzifikáciu portfólia. Fond pokrýva rôzne sektory a geografické oblasti v Európe, čím znižuje riziko spojené s koncentráciou investícií a zároveň využíva rôznorodé investičné príležitosti.

Odborné riadenie
Fond je riadený skúsenými manažérmi, ktorí sa zameriavajú na identifikáciu konvertibilných dlhopisov s potenciálom pre rast a zároveň minimalizujú riziko.

Benchmark

Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,63 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0533.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0533.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti