BNP Paribas Funds China Equity
Návratnosť(1D)-0,06% 
Návratnosť(12M)33,18% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds China Equity
ISIN LU0823425839
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 17. 5. 2013
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 6 rokov
Investičná politika

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných čínskymi, hongkonskými alebo taiwanskými spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v týchto krajinách. Môžu byť investované do akcií pevninovej Číny obmedzených na zahraničných investorov, ako sú čínske akcie triedy A, ktoré môžu byť kótované na burze cenných papierov vŠanghaji alebo prostredníctvom použitia licencie (RQFII) udelenej čínskymi úradmi. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI China 10/40 (NR).
(19.2.2018)

Benchmark

MSCI China 10/40 (USD) NR

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup 3,00 %
predaj 0,00 %

Správcovský poplatok 1,75 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0538.pdf
Produktová prezentácia factsheet-lu0823425839.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti