Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

BNP Paribas Funds China Equity
Návratnosť(1D)-1,60% 
Návratnosť(12M)-10,56% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds China Equity
ISIN LU0823425839
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 17. 5. 2013
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 6 rokov
Investičná politika

Čína sa má stať poprednou ekonomickou silou a posúva svoj ekonomický model z kapitálových investícií zameraných na export smerom k spotrebe, efektívnosti a inováciám. To môže investorom z týchto štrukturálnych trendov ponúknuť výhody investovaním do čínskych spoločností.


Portfólio je možné rozdeliť do 3 oblastí:
- Spoločnosti s konkurenčnou výhodou
- Spoločnosti, ktorým prudko rastie zisk
- Spoločnosti, ktoré dosiahli bod obratu pri svojej transformácii

Investície do popredných alebo rozvíjajúcich sa čínskych spoločností pomáhajú plne využiť príležitosti a zvyšujú diverzifikáciu tým, že sa zameriavajú na spoločnosti zabezpečujúce udržateľný a kvalitný rast výnosov, so zdravým alebo zlepšujúcim sa profilom ESG. Čo znamená ESG? Za skratkou ESG stojí slová Environmental, Social a Governance. Z názvu teda vypovedá, že ide o formu zodpovedného investovania. Morningstar rating: 3 hviezdy

Benchmark

MSCI China 10/40 (USD) NR

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 2,23 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0538.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti