Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

BNP Paribas Funds China Equity
Návratnosť(1D)1,44% 
Návratnosť(12M)-19,74% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds China Equity
ISIN LU0823425839
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 17. 5. 2013
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 6 rokov
Investičná politika

Fond BNP Paribas Funds China Equity sa zameriava na investovanie do akcií čínskych spoločností, vrátane tých, ktoré sú kotované v Hongkongu a na Taiwane, s cieľom zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte. Fond využíva aktívnu investičnú stratégiu, ktorá sa opiera o dôkladnú analýzu trhových trendov, finančného zdravia spoločností a potenciálu pre rast v rámci rôznych sektorov čínskeho hospodárstva.

Expozícia voči rýchlo rastúcemu čínskemu trhu
Čína je jednou z najväčších a najrýchlejšie rastúcich ekonomík na svete, s rozsiahlymi investičnými príležitosťami v rôznych sektoroch. Fond poskytuje priamy prístup k týmto príležitostiam, umožňujúc investorom využiť potenciál rastu čínskych spoločností.

Diverzifikácia portfólia
Fond investuje do širokého spektra odvetví, vrátane technológií, financií, spotrebného tovaru a zdravotnej starostlivosti, čo môže pomôcť znížiť celkové riziko portfólia prostredníctvom diverzifikácie.

Skúsený manažérsky tím
Fond je riadený tímom skúsených profesionálov, ktorí majú hlboké znalosti o čínskom trhu a dlhoročné skúsenosti s investovaním do ázijských trhov. Tento tím využíva svoje odborné znalosti na identifikáciu a využívanie najatraktívnejších investičných príležitostí, zatiaľ čo aktívne riadi riziko.

Benchmark

MSCI China 10/40 (USD) NR

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 2,23 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0538.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti