NN (L) Global Sustainable Equity
Návratnosť(1D)-0,67% 
Návratnosť(12M)18,77% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť NN Investment Partners
Názov fondu NN (L) Global Sustainable Equity
ISIN LU0119216553
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 7. 7. 2000
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

 


Fond investuje do spoločností kótovaných na burzách cenných papierov po celom svete, ktoré presadzujú politiku udržateľného rozvoja. Tieto spoločnosti spájajú rešpektovanie sociálnych zásad (napr. ľudské práva, nediskriminácia, problematika detskej práce) a environmentálne zásady s finančnou výkonnosťou. Vybrané spoločnosti musia byť v prísnom súlade s kritériami prístupu „najlepšieho z triedy“. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI World NR. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Všetky výnosy sa reinvestujú.
(18.2.2019)


 


Benchmark

MSCI World (Net)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 1,80 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt nn-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0571.pdf
Produktová prezentácia nn-global-sustainable-equity.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti