Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

Goldman Sachs Global Sustainable Equity
Návratnosť(1D)-0,88% 
Návratnosť(12M)19,81% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Goldman Sachs Asset Management
Názov fondu Goldman Sachs Global Sustainable Equity
ISIN LU0119216553
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 7. 7. 2000
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Goldman Sachs Global Sustainable Equity je dynamický podielový fond zameraný na globálne akcie, ktorý integruje environmentálne, sociálne a riadiace (ESG) faktory do svojho investičného rozhodovania. Fond je klasifikovaný podľa článku 8 nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní, čo znamená, že podporuje environmentálne a sociálne vlastnosti prostredníctvom udržateľných investícií.


Inovatívna integrácia ESG
Fond nepoužíva len tradičné metódy hodnotenia spoločností, ale zahŕňa aj pokročilé ESG skóre, ktoré posudzujú spoločnosti z hľadiska ich schopnosti riešiť kľúčové environmentálne výzvy, sociálne zodpovednosti a kvality riadenia. Tento prístup zabezpečuje, že investície sú nielen finančne výhodné, ale tiež spĺňajú vysoké štandardy udržateľnosti.


Globálna diverzifikácia
Investície do rôznych sektorov a geografických oblastí umožňujú fondom dosiahnuť širšiu diverzifikáciu a potenciál pre stabilnejší dlhodobý rast.


Aktívna správa a selektívny výber
Vďaka aktívnej správe a dôkladnej selekcii spoločností, ktoré sú lídrami v udržateľnosti a finančnej výkonnosti, fond má za cieľ dosahovať vyššiu výkonnosť v porovnaní s referenčnou hodnotou MSCI World NR.

Benchmark

MSCI World (NR)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,80 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt gs-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0571.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0571.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti