Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

Goldman Sachs Global Sustainable Equity
Návratnosť(1D)0,38% 
Návratnosť(12M)10,69% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Goldman Sachs Asset Management
Názov fondu Goldman Sachs Global Sustainable Equity
ISIN LU0119216553
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 7. 7. 2000
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Akciová stratégia založená na princípe zodpovedného investovania
Fond Goldman Sachs Global Sustainable Equity investuje do akcií zavedených svetových spoločností v rámci rôznych regiónov a sektorov. Do portfólia fondu sa vyberajú len akcie firiem spĺňajúce náročné kritériá spoločensko-environmentálnej zodpovednosti. Spôsob riadenia týchto spoločností zohľadňuje ochranu životného prostredia, sociálne princípy a princípy udržateľného riadenia spoločnosti, ktoré kráčajú ruka v ruke so snahou dosahovať stanovené obchodné ciele.


Investičný proces
Investičný proces je založený na fundamentálnej analýze, ktorá pracuje s nezávislými zdrojmi dát, pomocou ktorých u jednotlivých firiem skúma dodržiavanie kritérií spoločensko-environmentálnej zodpovednosti. Zo spoločností, ktoré splnia kritériá, sa následne vyberajú najkvalitnejšie akciové tituly do portfólia fondu. V priebehu investičného procesu sa kladie veľký dôraz na kontrolu a riadenie rizík. Fond riadia skúsení portfólio manažéri, ktorých dopĺňa rozsiahly expertný tím sektorových analytikov spolu s odborníkmi na zodpovedné investovanie vykonávajúcimi kľúčový výskum a dodávajúcimi výstupy.


Fond Goldman Sachs Global Sustainable Equity patrí medzi dynamické investičné stratégie, ktoré sú vhodné na dlhodobé budovanie finančnej rezervy. Minimálny odporúčaný investičný horizont je 5 a viac rokov. Morningstar rating: 4 hviezdy

Benchmark

MSCI World (Net)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,80 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt gs-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0571.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0571.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti