BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income
Návratnosť(1D)-1,68% 
Návratnosť(12M)-8,50% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income
ISIN LU1342920672
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 25.4.2016
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont N/A
Investičná politika

Cieľom podfondu je primárne zabezpečovať pravidelný príjem v podobe dividend a v druhom rade generovať rast kapitálu investovaním  do  rôznych  tried  aktív  v rozvíjajúcich sa štátoch vrátane kmeňových akcií, štruktúrovaného dlhu, firemných dlhopisov, dlhopisov s vysokým výnosom, štátnych dlhopisov, prevoditeľných dlhopisov a hotovostných nástrojov. Môže sa investovať do akcií vo vnútrozemskej Číne, ktoré sú vyhradené pre zahraničných investorov, ako sú čínske akcie triedy A, ktoré môžu byť kótované na burze Stock Connect, alebo prostredníctvom špeciálneho povolenia, ktoré vystavujú čínske orgány, a môže sa investovať do dlhových cenných papierov obchodovaných na čínskom medzibankovom dlhopisovom trhu. Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
(19.2.2018)

Benchmark

Žiadny

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 1,65 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0575.pdf
Produktová prezentácia factsheet-lu1342920672.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti