Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities
Návratnosť(1D)0,03% 
Návratnosť(12M)2,28% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities
ISIN LU1342920672
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 25.4.2016
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 5 rokov
Investičná politika

Fond BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities je flexibilný investičný fond navrhnutý pre investorov, ktorí chcú diverzifikovať svoje portfólio prostredníctvom investícií do širokého spektra tried aktív na globálnej úrovni.

Rozmanitá alokácia aktív
Fond aktívne investuje na celom svete do rôznych tried aktív, vrátane vládnych dlhopisov, peňažných trhových nástrojov, akcií, investičných a vysokovýnosových dlhopisov, dlhu rozvíjajúcich sa trhov, nehnuteľnostných cenných papierov, konvertibilných dlhopisov, pohyblivých úrokových cenných papierov a štruktúrovaných dlhových cenných papierov. Tento široký prístup má za cieľ zachytiť rast v rôznych sektoroch a geografiách, čím ponúka komplexné investičné riešenie.

Aktívne riadenie
Fond je aktívne riadený, čo znamená, že nekopíruje striktne index, ale skôr sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív prostredníctvom strategických investičných rozhodnutí. Manažérsky tím hodnotí ekonomické cykly, makroekonomické premenné, oceňovanie a ďalšie faktory, aby dynamicky upravoval alokáciu portfólia na základe svojich makroekonomických názorov.

Flexibilná reakcia na trhové zmeny
Fond má možnosť rýchlo reagovať na meniace sa trhové podmienky vďaka svojej aktívnej správe a širokej alokácii aktív. Táto flexibilita umožňuje fondu optimalizovať svoje pozície s cieľom ochrániť kapitál alebo využiť príležitosti na rast.

Benchmark

Žiadny

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,74 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0575.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0575.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti