Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income
Návratnosť(1D)0,23% 
Návratnosť(12M)-4,30% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income
ISIN LU1342920672
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 25.4.2016
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont N/A
Investičná politika

Zameranie: Alokácie aktív
Alokácia aktív má za cieľ vyváženie rizika a výnosu prostredníctvom investícií do najrôznejších tried aktív (akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti alebo alternatívne investície - ako napr. komodity). Výskum preukázal, že alokácie aktív je pre investora jedným z najdôležitejších rozhodnutí a má väčší vplyv na výnos než samotný výber jednotlivých titulov. Taktická alokácia aktív je stratégia, ktorú manažéri využívajú za účelom rebalancovanie percentuálneho podielu aktív držaných v každej investícii s cieľom využiť cenových anomálií alebo výrazných pohybov na trhu. Morningstar rating: 1 hviezda.


Čo musíte vedieť
- Unikátny zmiešaný fond, ktorý investuje výlučne do aktív z rozvíjajúcich sa trhov
- Akcie a dlhopisy generujú vyšší výnos, než rovnaký typ cenných papierov vydaný v rozvinutých krajinách
- Zmiešané a vysoko diverzifikované (akcie, dlhopisy, meny, komodity)
- Ročný výnos cieli na 5-7 % generovaných prevažne z dividend a kupónov
- Fond založený na schopnostiach lokálnej analýzy BNP Paribas AM v jednotlivých krajinách & súčasť Multi-Asset Solutions tímu, ktorý spravuje 2,4 miliardy EUR v stratégiách tohto typu

Benchmark

Žiadny

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,70 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0575.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0575.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti