Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M
Návratnosť(1D)0,04% 
Návratnosť(12M)4,90% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M
ISIN LU0325598166
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 29.10.2007
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 3. roky
Investičná politika

Fond BNP Paribas Enhanced Bond 6M je aktívne spravovaný dlhopisový fond s cieľom dosiahnuť výkon vyšší než jeho kompozitný benchmark (80% €STR index + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years index) za minimálne investičné obdobie šiestich mesiacov. Používa stratégiu vylepšených dlhopisov zameranú na kombináciu veľmi nízkej citlivosti a vysokej likvidity s cieľom dosiahnuť výnosy vyššie než výnosy ultra krátkodobých dlhopisov prostredníctvom pevných príjmov, peňažných trhových nástrojov a derivátov.

Nízka citlivosť na úrokové sadzby
Fond je navrhnutý tak, aby mal veľmi nízku citlivosť na zmeny úrokových sadzieb, čo znižuje riziko straty hodnoty v prípade ich nárastu.

Vysoká likvidita
Fond ponúka vysokú likviditu, čo umožňuje investorom rýchlo reagovať na zmeny trhových podmienok a prístup k ich investíciám bez významných obmedzení.

Zameranie na investičné triedy
Až do 20% aktív môže predstavovať štruktúrovaný dlh investičnej triedy, čo prináša diverzifikáciu a potenciál pre zvýšené výnosy v porovnaní s tradičnými pevnými príjmami.

Benchmark

80% Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 365 Days + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 0,50 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0587.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0587.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti