BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M
Návratnosť(1D)0,04% 
Návratnosť(12M)0,36% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M
ISIN LU0325598166
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 29.10.2007
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 3. roky
Investičná politika

Cieľom fondu je dosiahnuť vyššiu výnosnosť, ako je výnosová sadzba eurového peňažného trhu počas minimálneho investičného obdobia šesť mesiacov investovaním do dlhových nástrojov denominovaných v eurách.


Priaznivé trhové prostredie pre nové investičné príležitosti:
- Nízke sadzby na peňažnom trhu
- Negatívne výnosy pre väčšinu fondov peňažného trhu


Tri kľúčové body, ktoré odrážajú štýl riadenia založený na presvedčení:
- Žiadny štrukturálny benchmark: Akékoľvek umiestnenie fondu odráža fundamentálne alebo taktické pohľady správcov
- Potenciálne využitie všetkých determinantov EURO trhu v rámci investičných pokynov:
    - Všetkých krajín, sektorov a obvodov hodnotenia
    - S volatilitou ex-ante neustále obmedzovanou pod 1,00%


Možnosť portfólia znížiť dobu života až do záporné úrovne prostredníctvom derivátových nástrojov: S upravenou dobou života portfólia v rozmedzí od -1 do +2 rokov. Morningstar rating: 3 hviezdy

Benchmark

80% Cash Index EONIA (EUR) RI + 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 0,45 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0587.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0587.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti