BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M
Návratnosť(1D)0,03% 
Návratnosť(12M)0,76% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M
ISIN LU0325598166
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 29.10.2007
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 3. roky
Investičná politika

Cieľom fondu je dosiahnuť vyššiu výnosnosť, ako je výnosová sadzba eurového peňažného trhu počas minimálneho investičného obdobia šesť mesiacov investovaním do dlhových nástrojov denominovaných v eurách. Expozícia voči iným menám okrem EUR bude nižšia ako 15%. Štruktúrované dlhopisy investičného stupňa môžu predstavovať až 20% aktív. Nemožno ho investovať do akcií. Je aktívne spravovaný v porovnaní s indexom pre hotovosť EONIA (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
(19.02.2018)

Benchmark

80% Cash Index EONIA (EUR) RI + 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 0,40 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0587.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti