Allianz Capital Plus
Návratnosť(1D)-0,98% 
Návratnosť(12M)2,90% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz Capital Plus
ISIN LU1254136416
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 27.10.2015
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 5 rokov
Investičná politika

Dlhodobý rast kapitálu vďaka investovaniu na európskych akciových a dlhopisových trhoch. Maximálne 80 % aktív podfondu môžeme investovať do dlhopisov, ako sa opisuje v investičnom zámere. Maximálne 30 % aktív podfondu je možné investovať do dlhopisov emitovaných korporáciami. Minimálne 20% aktív podfondu investujeme a maximálne 40 % aktív podfondu môžeme investovať primárne do kmeňových akcií, ako sa opisuje v investičnom cieli. Maximálne 20% aktív podfondu môžeme investovať do ABS  a/alebo MBS. Maximálne 10 % aktív podfondu môžeme investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Maximálne 10 % aktív podfondu je možné investovať do dlhopisov a/alebo kmeňových akcií a/alebo iných tried aktív, než sa opisuje v investičnom zámere. Maximálne 10 % aktív podfondu môžeme investovať do dlhopisov s vysokým výnosom, ktoré sa obvykle spájajú s vyšším rizikom a vyšším potenciálom zisku. Maximálne 10 % expozícia iným menám ako euru v sektore dlhopisov. Maximálne 80 % aktív podfondu sa môže držať vo vkladoch alebo investovať do nástrojov peňažného trhu a (maximálne 10 % aktív podfondu) priebežne investovať do fondov peňažných trhov na účely správy likvidity alebo obrany. Podfond je klasifikovaný ako „zmiešaný fond“ podľa nemeckého zákona o investičnej dani (zákona GITA), pretože najmenej 25 % jeho aktív je natrvalo fyzicky investovaných do majetkovej účasti podľa čl. 2 ods. 8 zákona GITA. Akcie z fondu zvyčajne môžete odpredať každý pracovný deň. Príjmy opätovne investujeme do fondu. Odporúčanie: Držba triedy akcií fondu sa má zachovať minimálne počas strednodobého investičného horizontu. Deriváty sa môžu použiť na vyváženie expozície cenovým výkyvom (zaistenie), na využitie cenových rozdielov medzi dvoma alebo viacerými trhmi (arbitráž) alebo na znásobenie ziskov, hoci môže dôjsť aj k znásobeniu strát (pákový efekt).
(13.7.2018)


 

Benchmark

70% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 1-10 Years Bond Index + 30% MSCI Europe Total Return (Net)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 1,21 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0590.pdf
Produktová prezentácia agi-capital-plus.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti