Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

Allianz Capital Plus
Návratnosť(1D)0,43% 
Návratnosť(12M)5,54% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz Capital Plus
ISIN LU1254136416
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 27.10.2015
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 5 rokov
Investičná politika

Efektívny mix stability a investičných príležitostí: Najkvalitnejšie dlhopisy eurozóny doplnené akciami.
Fond Allianz Capital Plus sa zameriava na výber vysoko kvalitných dlhopisov a ponúka tiež obmedzenú účasť na vývoji akciových trhov.


Zdravý mix
Allianz Capital Plus je zmiešaný fond zameraný na investície v rámci Európy. Dlhopisy tvoria približne 70 % portfólia, a predstavujú tak základ realizovaných investícií. Fond aktuálne investuje približne 30 % svojich aktív do akcií.


Dokonalá rovnováha
Cieľové vyváženie dlhopisov a akcií je pravidelne kontrolované a investície sú následne upravované zodpovedajúcim spôsobom. Vďaka tomu je možné lepšie dosiahnuť kapitálové výnosy.


Pripravený na budúcnosť
Udržateľné investičné stratégie s disciplinovanou analýzou ESG rizík a aktívnou spoluprácou s investovanými spoločnosťami podporujú konkrétne ciele udržateľnosti.

Benchmark

70% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year EUR Unhedged Return + 30% MSCI Europe EUR Total Return (Net)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,20 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0590.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0590.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti