Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

Allianz Capital Plus
Návratnosť(1D)0,38% 
Návratnosť(12M)4,93% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz Capital Plus
ISIN LU1254136416
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 27.10.2015
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 5 rokov
Investičná politika

Efektívny mix stability a investičných príležitostí: Najkvalitnejšie dlhopisy eurozóny doplnené akciami


Hľadáte investíciu s obmedzenou mierou rizika? A požadujete tiež dlhodobé zhodnotenie kapitálu? V tom prípade je pre vás ideálnou investičný voľbou fond Allianz Capital Plus - zmiešaný fond zameraný na investície v rámci Európy. Vývoj posledných niekoľkých rokov ukazuje, že dlhopisy eurozóny môžu prispieť k stabilizácii portfólia cenných papierov, tieto dlhopisy totiž ponúkajú možnosť pravidelného úrokového výnosu. Fond Allianz Capital Plus sa zameriava na výber vysoko kvalitných dlhopisov a ponúka tiež obmedzenú účasť na vývoji akciových trhov.


Portfóliá s podobnou štruktúrou investícií ako u fondu Allianz Capital Plus, t. j. 70% dlhopisov a 30% akcií, v minulosti zaznamenali výrazne stabilnejšiu výkonnosť než portfóliá zložené iba z akcií. Investori tak dosiahli presvedčivé a atraktívne výnosy s limitovaným rizikom. Kapitálové výnosy, napríklad u akcií, v priebehu času v rámci fondu menia relatívnu váhu obidvoch tried aktív. Manažment fondu preto pravidelne kontroluje štruktúru portfólia a obnovuje požadované cieľové vyváženie. Vďaka tomu je možné ľahšie dosiahnuť potenciálne výnosy. Morningstar rating: neuvedené

Benchmark

70% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 1-10 Years Bond Index + 30% MSCI Europe Total Return (Net)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,20 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0590.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0590.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti