Allianz European Equity Dividend
Návratnosť(1D)-0,61% 
Návratnosť(12M)-13,17% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz European Equity Dividend
ISIN LU0414045822
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 10.3.2009
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Dlhodobý rast kapitálu vďaka investovaniu do spoločností na európskych akciových trhoch, v prípade ktorých sa očakáva dosiahnutie udržateľných dividendových výnosov. Podfond je PEA (Plan d’Epargne en Actions) kvalifikovaný vo Francúzsku. Preto najmenej 75 % aktív podfondu trvalo fyzicky investujeme do kmeňových akcií, ako sa opisuje v investičnom zámere. Maximálne 25 % aktív podfondu môžeme investovať do iných kmeňových akcií, než sa opisuje v investičnom cieli. Maximálne 20 % aktív podfondu môžeme investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Maximálne 20% aktív podfondu môžeme držať vo vkladoch a/alebo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (maximálne 10 % aktív podfondu) do fondov peňažných trhov. Podfond je klasifikovaný ako „fond kmeňových akcií“ podľa nemeckého zákona o investičnej dani (zákona GITA), pretože najmenej 70% jeho aktív je natrvalo fyzicky investovaných do majetkovej účasti podľa čl. 2 ods. 8 zákona GITA. Akcie z fondu zvyčajne môžete odpredať každý pracovný deň. Príjmy opätovne investujeme do fondu. Odporúčanie: Držba triedy akcií fondu sa má zachovať počas dlhodobého investičného horizontu.
(13.7.2018)


 

Benchmark

MSCI Europe Total Return (Net)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 1,85 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0591.pdf
Produktová prezentácia agi-european-equity-dividend.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti