Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

Allianz European Equity Dividend
Návratnosť(1D)-0,80% 
Návratnosť(12M)13,31% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz European Equity Dividend
ISIN LU0414045822
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 10.3.2009
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Podielový fond Allianz European Equity Dividend je zameraný na dlhodobý kapitálový rast prostredníctvom investícií do európskych spoločností u ktorých sa očakáva, že dosiahnu udržateľné dividendové výnosy.
Dividendovo orientované spoločnosti poskytujú pravidelné vyplácanie podielu na zisku. Dividendové tituly bývajú defenzívnejšie a obvykle sa riadia stabilnými obchodnými modelmi, ktoré sa v prostredí miernej inflácie v minulosti osvedčili.


Vysoko kvalitné európske cenné papiere
Fond investuje do vybraných európskych akcií, pri ktorých očakávané dividendy jednoznačne prekonávajú trhový priemer, a ktoré sľubujú atraktívne dividendové výnosy aj v budúcnosti.


Osvedčená flexibilita
Na rozdiel od tradičných akciových fondov si môže fond dovoliť držať 20 % svojich aktív v hotovosti. Vďaka tomu je možné znížiť riziko volatility v situáciách, keď na trhu panuje neistota.


Zameranie na udržateľnosť
Fond prioritizuje investície do spoločností s dobrými výsledkami v oblasti udržateľnosti, čo je čoraz dôležitejšie pre investorov, ktorí chcú, aby ich investície mali pozitívny vplyv na spoločnosť a životné prostredie.

Benchmark

MSCI Europe Total Return (Net) in EUR

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,85 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0591.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti