Allianz European Equity Dividend
Návratnosť(1D)-0,37% 
Návratnosť(12M)4,96% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz European Equity Dividend
ISIN LU0414045822
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 10.3.2009
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Dividendovo orientované spoločnosti poskytujú pravidelné vyplácanie podielu na zisku. Dividendové tituly bývajú defenzívnejšie a obvykle sa riadia stabilnými obchodnými modelmi, ktoré sa v prostredí miernej inflácie v minulosti osvedčili. Fond Allianz European Equity Dividend dosahuje už od svojho založenia veľmi dobré výsledky. Budúcu kontinuitu naviac zaisťuje vysoko kvalifikovaný tím s dlhoročnými skúsenosťami.


Vysoko kvalitné európske cenné papiere
Fond investuje do vybraných európskych akcií, pri ktorých očakávané dividendy jednoznačne prekonávajú trhový priemer, a ktoré sľubujú atraktívne dividendové výnosy aj v budúcnosti.


Inovatívna skladba portfólia
V priebehu zostavovania portfólia zohľadňuje manažment fondu prognózy dividend a výhľad každého vybraného titulu. V súčasnej dobe fond nakupuje akcie s dividendovým výnosom dosahujúcim minimálne 125 % priemerného dividendového výnosu u indexov. Malá časť majetku fondu môže byť tiež investovaná do spoločností s nižším dividendovým výnosom, ale len v prípade, že v minulosti pravidelne vyplácali stabilný podiel na zisku.


Včasná identifikácia sľubných titulov vďaka unikátnej platforme Grassroots® Research
Grassroots® Research je špecializovaná výskumná divízia spoločnosti. Je založená na rozhovoroch so spotrebiteľmi, výrobcami a manažérmi, ktoré slúžia ako kontrolný mechanizmus tradičnej analýzy cenných papierov. Výsledky výskumu pomáhajú manažérom fondov v rozhodovaní, pretože umožňujú včasnú identifikáciu nových investičných nápadov a zvratov v aktuálnych trendoch. Morningstar rating: neuvedené

Benchmark

MSCI Europe Total Return (Net)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,85 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0591.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti