Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

Allianz Global Multi-Asset Credit
Návratnosť(1D)0,01% 
Návratnosť(12M)6,16% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz Global Multi-Asset Credit
ISIN LU1480269049
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 8.11.2016
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Fond sa zameriava na globálne dlhopisy renomovaných verejných a súkromných emitentov, pričom až 60 % aktív môže byť alokovaných v cenných papieroch s ratingom nižším ako BBB-.
Investičným cieľom je dosiahnutie dlhodobej návratnosti prevyšujúcej benchmark SOFR (Secured Overnight Financing Rate – miera nákladov na požičiavanie hotovosti cez noc, zabezpečená americkými štátnymi cennými papiermi), s ochranou proti menovému riziku nad 10 % portfólia.


Dlhodobé investičné perspektívy
Fond sa zameriava na prekonanie výnosov benchmarku SOFT, čo je ukazovateľom dlhodobého prístupu k investovaniu. Tento cieľ je v súlade s fondovou stratégiou SRI, ktorá zdôrazňuje udržateľné investovanie.


Diverzifikácia
Fond je diverzifikovaný naprieč rôznymi cennými papiermi, s veľkým podielom na dlhopisoch a menším podielom v hotovosti. Takáto diverzifikácia môže pomôcť znížiť riziko a zvýšiť potenciál pre stabilný príjem.

Benchmark

United States SOFR Secured Overnight Financing Rate Index Return Hedged (initial value hedging) to EUR

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,15 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0594.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti