Allianz Global Multi-Asset Credit
Návratnosť(1D)0,34% 
Návratnosť(12M)-3,48% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz Global Multi-Asset Credit
ISIN LU1480269049
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 8.11.2016
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Global Multi-Asset Credit pre zvýšenie výnosov z globálnych dlhopisov
Identifikácia atraktívnych investičných príležitostí pre európskych investorov je v posledných rokoch čoraz ťažšia. S úrokovými sadzbami na historických minimách musia investori hľadať alternatívne spôsoby, ako dosiahnuť kladné reálne výnosy.


Globálne dlhopisy tu môžu zohrať dôležitú úlohu, pretože ponúkajú atraktívny potenciálny výnos na diverzifikovanom základe. Dlhopisy sú emitované vládami alebo spoločnosťami, ktoré majú vysoké ratingové hodnotenie pre emitentov s najnižším rizikom, alebo na dlhopisy „s vysokým výnosom“ pre emitentov s vyššou mierou rizika. Môžu pochádzať z rozvinutých krajín alebo rozvíjajúcich sa trhov a môžu byť taktiež podporené aktívami. Môžu sa použiť ako nástroje diverzifikácie, aby vytvorili pozitívny dopad na profil rizika/výnosnosť portfólia.


Výhoda globálneho prístupu
Rozmanitosť globálnych dlhopisov často umožňuje dosiahnuť vyšších potenciálnych výnosov. Okrem toho ponúka možnosť využiť potenciálnych výnosov rôznych regionálnych ekonomických cyklov. V neposlednom rade môže rozumná kombinácia globálnych dlhopisov znížiť riziká v portfóliu investora.


Global Multi-Asset Credit vytvára zaujímavú príležitosť pre investorov, nakoľko stratégia fondu sa zameriava na riziko, ekonomický cyklus a dopyt po úveroch na celom svete a investuje do rôznych typov svetových dlhopisov. Ak sa pozrieme za hranice domáceho trhu do celého sveta, rýchlo si uvedomíme, že jednotlivé krajiny sa nachádzajú v rôznych fázach hospodárskeho cyklu. Globálny prístup zároveň umožňuje diverzifikovať riziká, pretože investori nie sú závislí iba od bohatstva národného hospodárstva jednej krajiny. Morningstar rating: neuvedené

Benchmark

LIBOR USD 3-Month (hedged into EUR)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,13 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0594.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti