BNP Paribas Funds Disruptive Technology
Návratnosť(1D)-1,93% 
Návratnosť(12M)11,58% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Disruptive Technology
ISIN LU0823421689
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 17.5.2013
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Aktívne spravovaný globálny tematický akciový fond, ktorého stratégia sa zameriava na spoločnosti, ktoré výrazne prispievajú k technologickému pokroku naprieč mnohými sektormi svetovej ekonomiky. Portfólio číta 30 - 60 titulov (spoločností) z celého sveta, fond sa môže pochváliť ratingom 4 hviezdy Morningstar.


Témy v oblasti disruptívnych technológií:
- Mobilita
- Internet vecí (IoT)
- Pokroky v oblasti polovodičov
- Bezpečnosť v kyberpriestore
- Autonómne vozidlá
- Virtuálna realita
- Obnoviteľná energetika


Kde sa môžu tieto témy uplatniť?
- Digitálna transformácia obchodných modelov
- Efektivita využitia materiálov a energie
- Zlepšovanie bezpečnosti
- Rýchlejší vývoj liečiv a presne adresované terapie
- Rovnaký prístup ku komunikačnej technológii, vzdelaniu a zdravotníctvu

Benchmark

MSCI World (NR)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,98 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0595.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0595.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti