Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

BNP Paribas Funds Disruptive Technology
Návratnosť(1D)1,06% 
Návratnosť(12M)35,74% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Disruptive Technology
ISIN LU0823421689
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 17.5.2013
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Pri investovaní do akciového podielového fondu BNP Paribas Funds Disruptive Technology získavate prístup k fondom, ktoré aktívne vyhľadávajú spoločnosti stojace na čele technologickej inovácie. Tento fond sa neobmedzuje len na jednu geografickú oblasť alebo technologický segment, ale skúma celý svet a rôzne odvetvia v hľadaní firiem, ktoré majú potenciál disruptívne zmeniť trh alebo vytvoriť nové trhy.
Fond predstavuje príležitosť pre tých, ktorí chcú byť súčasťou technologickej transformácie a hľadajú investičné príležitosti, ktoré by mohli prekonať tradičné trhové indexy vďaka svojmu inovačnému potenciálu.

Prístup k príležitostiam disruptívnych technológií
Fond poskytuje investorom unikátnu príležitosť investovať do širokého spektra spoločností, ktoré stoja na čele technologickej inovácie a majú potenciál transformovať tradičné odvetvia alebo vytvoriť úplne nové trhy. Sústredenie sa na disruptívne technológie ako umelá inteligencia, robotika, a cloud computing umožňuje fondu využiť rastový potenciál technologického pokroku.

Správa skúseným tímom
Fond je spravovaný tímom skúsených odborníkov na investície, ktorí sa špecializujú na identifikáciu spoločností s vysokým potenciálom v oblasti disruptívnych technológií. Expertíza a hĺbková analýza tímom zabezpečujú, že investície sú dobre zvážené a zamerané na spoločnosti s pevnými fundamentmi a jasným rastovým potenciálom.

Benchmark

MSCI World (EUR) NR

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,98 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0595.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0595.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti