BNP Paribas Funds Disruptive Technology
Návratnosť(1D)0,39% 
Návratnosť(12M)30,81% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Disruptive Technology
ISIN LU0823421689
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 17.5.2013
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií, ktoré emitujú spoločnosti v oblasti inovácií alebo využívania inovácií technológií vrátane, okrem iného, umelej inteligencie, cloud computingu a robotiky na celom svete. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI World (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie). (19. 2. 2018)       

Benchmark

MSCI World (NR)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 1,95 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0595.pdf
Produktová prezentácia bnp-parvest-disruptive-technology.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti