BNP Paribas Funds Russia Equity
Návratnosť(1D)0,00% 
Návratnosť(12M)-36,61% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Russia Equity
ISIN LU0823431720
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 17. 5. 2013
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 6 rokov
Investičná politika

Aktívne spravovaný fond, ktorého cieľom je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných ruskými spoločnosťami a/alebo spoločnosťami pôsobiacimi v tejto krajine. Väčšina majetku fondu je investovaná do akcií z indexu MSCI Russia 10/40 (NR), ale tím môže investovať aj do titulov mimo tento akciový index. S 880 miliónmi eur aktív pod správou fond patrí medzi najväčšie fondy na svete zameranej na ruský akciový trh. Správcovský tím sídli v Petrohrade. Príjmy sa systematicky opätovne investujú. 


Investičná filozofia
- Ruský akciový trh ponúka vysoký dividendový výnos a výnos peňažného toku v porovnaní ako s akciovými trhmi rozvinutého sveta, tak s väčšinou rozvíjajúcich sa akciových trhov
- Faktory špecifické pre spoločnosť sú dôležitejšie ako faktory špecifické pre daný sektor
- Analýza zameraná na budúcnosť pomáha zachytiť neefektívnosť trhu
- Koncentrované portfólio cca 40-50 akciových titulov

Benchmark

MSCI Russia 10/40 (USD) NR

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 0,48 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0596.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0596.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti