Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

BNP Paribas Funds Russia Equity
Návratnosť(1D)0,00% 
Návratnosť(12M)-36,61% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Russia Equity
ISIN LU0823431720
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 17. 5. 2013
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 6 rokov
Investičná politika

BNP Paribas Funds Russia Equity je podielový fond zameraný na investovanie do akcií spoločností, ktoré sú zaregistrované alebo vykonávajú podstatnú časť svojej ekonomickej činnosti v Rusku. Fond hľadá príležitosti v dynamickom ruskom hospodárstve, ktoré je bohaté na prírodné zdroje a ukazuje potenciál rastu v rôznych sektoroch, od energetiky po technológie a spotrebné tovary.

Rastový potenciál
Rusko ponúka unikátne investičné príležitosti vďaka svojmu bohatému prírodnému bohatstvu a rastúcemu trhu. Fond sa zameriava na spoločnosti, ktoré sú dobre postavené na využitie týchto príležitostí.

Diverzifikácia
Investovanie do ruskej ekonomiky môže poskytnúť významnú diverzifikáciu portfólia, najmä pre investora so zameraním na trhy vyspelých krajín.

Odborné riadenie
Fond je riadený tímom skúsených manažérov z BNP Paribas Asset Management, ktorí využívajú dôkladný výskum a analýzu na výber akcií.

Benchmark

žiadny

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 0,48 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0596.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0596.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti