BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability
Návratnosť(1D)0,21% 
Návratnosť(12M)-3,97% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability
ISIN LU1956159773
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 6.12.2019
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 3 roky
Investičná politika

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte priamym a/alebo nepriamym (prostredníctvom fondov) investovaním do dlhopisov alebo akcií emitentov, ktorí boli vybraní na základe svojich postupov z hľadiska udržateľného rozvoja (spoločenská zodpovednosť, environmentálna zodpovednosť a/alebo riadenie spoločnosti). Fond sa bude spravovať v porovnaní s modelovým portfóliom (25 % akcií, 75 % dlhopisov. Správca môže zmeniť skutočné váhy tried aktív na základe podmienok na trhu a predpovedí. Fond je aktívne spravovaný. Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie). Morningstar rating: 3 hviezdy
(30.8.2019)


Informácie o historickej výkonnosti fondu sú založené na fonde BNPP L1 Sustainable Active Stability, ktorý bol prevedený ku dňu 6. 12. 2019.

Benchmark

75 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI) + 25 % MSCI World (NR)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,64 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0597.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0597.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti