Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced
Návratnosť(1D)-0,11% 
Návratnosť(12M)9,10% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced
ISIN LU1956154386
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 6.12.2019
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 4 roky
Investičná politika

Tento produkt je aktívne spravovaný fond, ktorý sa zameriava na zvýšenie hodnoty aktív prostredníctvom investícií do dlhopisov a akcií s dôrazom na udržateľný rozvoj. Sleduje modelové portfólio s 50 % akcií a 50 % dlhopisov. Manažment môže meniť zloženie aktív v závislosti od trhových podmienok, pričom uplatňuje udržateľnú investičnú politiku zohľadňujúcu kritériá ESG.
Informácie o historickej výkonnosti fondu sú založené na fonde BNPP L1 Sustainable Active Balanced, ktorý bol prevedený ku dňu 6. 12. 2019.

Flexibilita v prispôsobovaní portfólia
Manažér má možnosť meniť zloženie medzi akciami a dlhopismi na základe aktuálnych trhových podmienok a predpovedí, čo umožňuje lepšie reagovať na trhové výkyvy a maximalizovať výnosy.

Zameranie na udržateľnosť
Uplatňovanie udržateľnej investičnej politiky, ktorá zohľadňuje environmentálne, sociálne a správcovské (ESG) kritériá, umožňuje investovať do spoločností s pozitívnym dopadom na spoločnosť a životné prostredie, čím podporuje dlhodobú udržateľnosť.

Systematická reinvestícia príjmov
Príjmy generované fondom sú systematicky reinvestované, čo podporuje rast hodnoty investície.

Benchmark

50% MSCI AC World (EUR) NR + 50% Bloomberg Euro Aggregate (EUR) RI

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,95 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0598.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0598.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti