Allianz Japan Equity
Návratnosť(1D)0,80% 
Návratnosť(12M)11,92% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz Japan Equity
ISIN LU0348752352
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 24.8.2015
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Fond investuje predovšetkým do akcií spoločností so sídlom v Japonsku. Investičným cieľom je dosiahnuť kapitálový rast z dlhodobého hľadiska. Príjmy sú opätovne investované do fondu. (31.1.2020)

Benchmark

TOPIX Total Return Index

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 1,84 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0603.pdf
Produktová prezentácia agi-japan-equity.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti