Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

Allianz Japan Equity
Návratnosť(1D)0,29% 
Návratnosť(12M)22,31% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz Japan Equity
ISIN LU0348752352
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 24.8.2015
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Fond investuje predovšetkým do akcií spoločností so sídlom v Japonsku. Jeho cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast kapitálu.


Špecializované zameranie na Japonsko
Fond poskytuje prístup k diverzifikovanému portfóliu japonských akcií, zameriava sa na rast a vývoj v tretej najväčšej ekonomike sveta.


Cieľavedomý výber akcií
Fond využíva stratégiu „bottom-up“, čo znamená, že sa sústreďuje na detailné hodnotenie jednotlivých spoločností a ich potenciálu pre rast, namiesto toho, aby sa zaoberal širšími trhovými trendmi. Pre investora to prináša možnosť získať akcie spoločností, ktoré môžu byť podhodnotené a majú vysoký potenciál rastu, čo môže viesť k vyšším výnosom z investície.

Benchmark

TOPIX Index (Tokyo) Total Return in EUR

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,86 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0603.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti