Allianz Oriental Income
Návratnosť(1D)-1,91% 
Návratnosť(12M)2,07% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz Oriental Income
ISIN LU0348784041
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 7.12.2009
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Fond sa môže angažovať na jednej strane v akciách, pričom tieto musia pochádzať minimálne z 80 % z podnikov z ázijsko-tichomorskej oblasti. Na druhej strane sa môže tento fond angažovať do 50 % majetku fondu na dlhopisových trhoch. Za zmienku stojí určite aj výsledky fondu v porovnaní s výkonnosťou indexu MSCI AC Asia Pacific, kedy sa podielovému fondu darí porážať index už dlhých 25 rokov. Spoločnosti, ktoré sa objavujú v portfóliu: Lasertec Corporation, Mainfreight, Koh Young Technology, Alchip Technologies. Morningstar rating: neuvedené


Zameranie na vysoko kvalitné spoločnosti
Fond sa zameriava na spoločnosti, ktoré spĺňajú tieto kritériá:
- Úspešný obchodný model
- Pôsobenia na atraktívnych špecializovaných (niche) trhoch
- Vedúca pozícia na trhu
- Správa s preukázateľnými výsledkami
- Zdravé financie, fáza rastu výnosov
- Ocenenie - pozitíva, ktoré ešte nie sú necenené v cene akcie

Benchmark

MSCI AC Asia Pacific Free Total Return (Net)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,85 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0604.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti