Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

Allianz Oriental Income
Návratnosť(1D)0,90% 
Návratnosť(12M)12,89% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz Oriental Income
ISIN LU0348784041
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 7.12.2009
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Fond sa zaväzuje investovať minimálne 50 % svojich aktív do akcií, pričom aspoň 80 % z týchto investícií bude smerovať do spoločností z ázijsko-tichomorskej oblasti.
Okrem toho má fond možnosť investovať zvyšok svojich aktív do dlhopisov, s jasným zámerom dosiahnuť dlhodobý kapitálový rast.


Strategické príležitosti v regióne Ázia - Tichomorie
Do fondu sa vyhľadávajú akcie predstavujúce najlepšie nápady naprieč regiónom Ázia – Tichomorie a prioritne sa zameriava na málo preskúmané spoločnosti s malou a strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré ponúkajú špecializované príležitosti na rast.


Skúsenosti a perspektíva
Vedúci portfólio manažér riadi tento fond už takmer 30 rokov a jeho zástupca investuje v Ázii už vyše 40 rokov a poskytuje jedinečný pohľad na vývoj trhov a príležitostí v regióne.

Benchmark

MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net) in EUR

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,85 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0604.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti