Allianz Oriental Income
Návratnosť(1D)-1,66% 
Návratnosť(12M)46,65% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz Oriental Income
ISIN LU0348784041
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 7.12.2009
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Fond sa môže angažovať na jednej strane v akciách, pričom tieto akcie musia pochádzať minimálne z 80 % z podnikov ázijsko-tichomorskej oblasti. Na druhej strane sa môže tento fond angažovať do 50 % majetku fondu na dlhopisových trhoch. Investičným cieľom je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast a priebežné výnosy. Príjmy sú opätovne investované do fondu. (31.1.2020)

Benchmark

MSCI AC Asia Pacific Free Total Return (Net)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 1,85 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0604.pdf
Produktová prezentácia agi-oriental-income.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti