Allianz Food Security
Návratnosť(1D)0,63% 
Návratnosť(12M)8,31% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz Food Security
ISIN LU2211817601
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 6.10.2020
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Dlhodobý rast kapitálu investovaním na globálnych akciových trhoch so zameraním na spoločnosti, ktoré sa angažujú v oblasti potravinovej bezpečnosti. Podfond je prispôsobený SDG a tematicky zameraný na udržateľnosť. Tento podfond je spravovaný s ohľadom na referenčnú hodnotu. Referenčná hodnota podfondu zohráva úlohu vo výkonnostních cieľoch a opatreniach podfondu. Fond sa riadi prístupom aktívnej správy s cieľom prekonať referenčnú hodnotu. Min. 90 % aktív podfondu sa investuje do kmeňových akcií, jako sa opisuje v investičnom cieli, ktoré sú prispôsobené SDG a tematicky zamerané na udržateľnosť. Max. 10% aktív podfondu sa investuje do iných kmeňových akcií, než je opísané v investičnom cieli. Spoločnosti, ktoré sa angažujú v oblasti potravinovej bezpečnosti sú spoločnosti ponúkajúce produkty alebo riešenia, ktoré prispievajú k pozitívnym environmentálnym alebo sociálnym výsledkom v celom potravinovom dodávateľskom reťazci naprieč výrobou, prepravou, kvalitou a bezpečnosťou potravín. Max. 50% aktív podfondu je možné investovať na rozvíjajúcich sa trhoch. Max. 10% aktív podfondu je možné investovať na trhu s čínskymi akciami triedy A. Max. 15% aktív podfondu je možné držať priamo vo vkladoch a/alebo investovať do nástrojov peňažného trhu alebo (najviac 10 % aktív podfondu) do fondov peňažného trhu.

Benchmark

MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup 0,00 %
predaj 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 1,95 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0670.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti