Allianz Food Security
Návratnosť(1D)-0,01% 
Návratnosť(12M)-11,49% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz Food Security
ISIN LU2211817601
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 6.10.2020
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Potravinársky priemysel je zodpovedný za takmer 1/3 celosvetových emisií skleníkových plynov a zároveň sa tu stretávame s problémom dostupnosti prírodných zdrojov, čo vedie k potenciálnemu nedostatku potravín, inflácii a strate pracovných miest.


Inovácia v poľnohospodárskych postupoch, transformácia a zároveň distribúcia potravín, výživa a bezpečnosť potravín môžu priniesť hmatateľné sociálne a environmentálne pozitívne výsledky spolu so zachytením podstatnej tvorby ekonomických hodnôt.


Fond investuje do spoločností po celom svete, ktoré poskytujú riešenia pre zlepšenú udržateľnosť v rámci cyklu výroby potravín a cenovo dostupný prístup k výživným a bezpečným potravinám. Tiež sa zameriava na pozitívne environmentálne a sociálne výsledky v celom potravinovom dodávateľskom reťazci, od poľnohospodárstva cez výrobu a distribúciu až po kvalitu potravín, a to v súlade s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.


Tri kľúčové tematické oblasti fondu


Udržateľné poľnohospodárstvo
- Zabezpečenie dostatočných dodávok potravín pri zachovaní hraníc planéty
- Minimalizácia environmentálnej stopy nadväzujúcej výroby potravín


Dodávateľský reťazec potravín
- Optimalizácia spracovania potravín
- Vylepšenie balenie z hľadiska environmentálnej udržateľnosti a ochrany potravín
- Lepšia distribúcia, ktorá podporuje výber udržateľných a zdravých potravín


Výživa
- Zvýšenie obsahu živín v potravinách
- Riešenie kvality a bezpečnosti v celom potravinovom reťazci
- Adekvátny prístup k cenovo dostupnému jedlu

Benchmark

MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup 0,00 %
predaj 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,95 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0670.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti