Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M
Návratnosť(1D)-0,22% 
Návratnosť(12M)5,52% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M
ISIN LU2155808491
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 4.6.2021
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 3 roky
Investičná politika

BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M je dlhopisový fond zameraný na generovanie vyšších výnosov než európsky peňažný trh v strednodobom horizonte okolo 36 mesiacov. Dôležitou charakteristikou tohto fondu je jeho prístup k využívaniu potenciálu dlhopisových trhov v celosvetovom meradle, čo umožňuje investorom získať prístup k širokému spektru dlhopisových investícií.

Globálna diverzifikácia
Investície do rôznych typov dlhopisov a peňažných trhových nástrojov na celom svete znižujú riziko koncentrácie a umožňujú fondom využiť príležitosti v rôznych trhových podmienkach a regiónoch.

Nízka citlivosť na úrokové sadzby
Stratégia fondu, ktorá udržiava portfólio s nízkou citlivosťou na úrokové sadzby, pomáha chrániť investície pred negatívnym vplyvom rastúcich úrokových sadzieb, čo je kľúčové v súčasnom meniacom sa úrokovom prostredí.

Benchmark

Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup 0,00 %
predaj 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,10 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0675.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0675.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti