BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M
Návratnosť(1D)0,08% 
Návratnosť(12M)5,63% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M
ISIN LU2155808491
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 4.6.2021
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont
Investičná politika

Fond bol navrhnutý špeciálne pre európskych investorov, ktorí bojujú s negatívnymi úrokovými sadzbami a zvýšenou volatilitou trhu. Investičný svet, ako už názov napovedá, je globálny. Preto fond ponúka výhody diverzifikácie a príležitosť dosiahnuť výnos. Zámerom fondu je dosiahnutie vyšších výnosov ako na peňažnom trhu eura v strednodobom investičnom horizonte okolo 36 mesiacov.


Stratégia
Za účelom dosiahnutia svojho investičného cieľa sa podfond riadi stratégiou Enhanced Bond, ktorej cieľom je generovať pozitívne výnosy využitím globálneho, rozmanitého súboru príležitostí nástrojov pevného príjmu a peňažného trhu (a derivátov súvisiacich s týmito nástrojmi) pri zachovaní veľmi likvidného portfólia s nízkou úrokovou citlivosťou. Najdôležitejšie je, aby sa podfond riadil filozofiou, že v priebehu času by nemal dominovať žiadny samostatný investičný sektor, stratégia, alokácia alebo téma.


Trvalo udržateľná investičná politika
Investičný správca navyše uplatňuje politiku udržateľných investícií spoločnosti BNP Paribas Asset Management, ktorá zohľadňuje kritériá životného prostredia, sociálnych otázok a správy vecí verejných (ESG) pri investovaní podfondu a spadá do kategórie Udržateľné.

Benchmark

Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup 0,00 %
predaj 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,11 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0675.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0675.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti