Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

Goldman Sachs Global Social Impact Equity
Návratnosť(1D)0,27% 
Návratnosť(12M)10,68% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Goldman Sachs Asset Management
Názov fondu Goldman Sachs Global Social Impact Equity
ISIN LU0332192961
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 4.12.2008
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 7 rokov
Investičná politika

Goldman Sachs Global Social Impact Equity predstavuje unikátny podielový fond zameraný na generovanie pozitívneho sociálneho vplyvu prostredníctvom globálne diverzifikovaných investícií. Tento fond je určený pre investorov, ktorí hľadajú udržateľné investície s dôrazom na inkluzívny rast a zlepšenie kvality života. Fond uplatňuje komplexný prístup k hodnoteniu vplyvu investícií, integrujúc ESG kritériá do každého investičného rozhodnutia.


Inovatívne riešenia pre globálne výzvy
Fond sa zameriava na investície do spoločností, ktoré sa venujú inovatívnym riešeniam pre niektoré z najakútnejších globálnych výziev, ako sú klimatické zmeny, nedostatok čistej vody, a sociálna nerovnosť. Tento prístup nielenže podporuje udržateľný rozvoj, ale tiež otvára dvere pre investície do rýchlo rastúcich odvetví s potenciálom dlhodobého rastu.


Angažovanosť a ovplyvňovanie spoločností
Fond nezastáva len pasívnu úlohu v investovaných spoločnostiach, ale aktívne sa zapája do dialógu s manažmentom, aby podporil zlepšenia v oblastiach ESG. Táto strategická angažovanosť umožňuje fondu ovplyvňovať pozitívne zmeny, čím prispieva k dlhodobej hodnote pre akcionárov a zároveň podporuje spoločenský a environmentálny pokrok.

Benchmark

MSCI ACWI (NR)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup 0,00 %
predaj 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,80 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt gs-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0719.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0719.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti