Požiadavky na založenú nehnuteľnosť?

Aké sú požiadavky na založenú nehnuteľnosť?

  • Založená nehnuteľnosť nemusí byť vo vlastníctve žiadateľa o mHypotéku. Úver môžete zaistiť nehnuteľnosťou, ktorú máte v spoluvlastníctve s inou osobou alebo nehnuteľnosťou, ktorá je vo vlastníctve inej osoby. Dotknutá osoba musí so záložným právom vždy súhlasiť a podpísať záložnú zmluvu.

  • Na založenie môže byť využitých aj viacero nehnuteľností

  • Akceptovateľnými nehnuteľnosťami sú rodinný dom vrátane pozemku, bytová jednotka a stavebný pozemok. Založená nehnuteľnosť musí byť zapísaná v katastri nehnuteľností.

 

A čo znalecký posudok?

  • Akceptujeme až 12 mesiacov starý znalecký posudok.

  • Pre refinancovanie je možné použiť až 3 roky starý znalecký posudok

 

Musí byť založená nehnuteľnosť poistená?

  • Áno, musí, a poistenie musí byť tiež vinkulované v prospech banky.