Dôvody pre ukončenie zmluvy z našej strany

Zmluvu môžeme vypovedať napríklad vtedy, keď:

  • nezaplatíte svoj dlh včas
  • zámerne nás uvádzate do omylu (napríklad tým, že predkladáte nepravdivé vyhlásenie o svojich príjmoch)
  • využívate úver na iný než určený účel (v prípade účelových úverov)

Všetky dôvody pre ukončenie zmluvy nájdete v zmluve alebo v predpisoch vášho úverového produktu. Ak vypovieme vašu zmluvu, musíte splatiť celú dlžnú sumu v stanovenej lehote.

Čo sa stane, keď prestanete splácať svoj dlh

  • ukončíme vašu úverovú zmluvu
  • odovzdáme správu zmluvy do advokátskej kancelárie. Po odovzdaní do advokátskej kancelárie sa začne súdne konanie a v prípade nezaplatenia sa začne exekučné konanie.
  • ak je vaša pôžička zaistená majetkom tretej osoby, podáme proti tejto tretej osobe tiež súdne a exekučné konanie

Meškáte so splácaním? Neváhajte a kontaktujte nás

+421 232 331 731
(v pracovných dňoch
od 8.00 do 16.30)

E-mailom na adrese pohladavky@mbank.sk

Spojte sa s nami v apke alebo v internet bankingu

 

Súvisiace témy