Goldman Sachs Global High Yield
Návratnosť(1D)0,95% 
Návratnosť(12M)-7,89% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Goldman Sachs Asset Management
Názov fondu Goldman Sachs Global High Yield
ISIN LU0548664886
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 2. 5. 2011
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Fond primárne investuje do diverzifikovaného medzinárodného portfólia podnikových dlhopisov s vyšším rizikom, a preto aj s vyššou úrokovou sadzbou (tzv. dlhopisy high yield s kvalitatívnym ratingom nižším ako BBB). Vo fonde kombinujeme našu analýzu konkrétnych emitentov podnikových dlhopisov so širšou trhovou analýzou a vytvárame tak optimálne portfólio. Naším cieľom je využiť rozdiely vo výnosoch týchto emitentov v rámci sektorov a rozdiely vo výnosoch medzi regiónmi, sektormi a rôznymi kvalitatívnymi segmentmi (ratingy). Rozdiely vo výnosoch high yield v rámci sektora môžu byť výrazné; preto sme presvedčení, že významné zameranie sa na výber emitentov a diverzifikácia emitentov musí byť rozhodujúcou súčasťou investičného procesu v oblasti high yield. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku 70% Bloomberg Barclays US High Yield, 30% Bloomberg Barclays Pan-European High Yield, 2% emitenti capped ex financial subordinates hedged (EUR). Hedgovaním našich mien sa snažíme eliminovať menové riziká pre našich investorov, ktorí investujú v eurách (EUR). Všetky menové riziká v benchmarku podfondu hedgujeme na referenčnú menu tejto triedy akcií (EUR). Riziká týkajúce sa kolísania výmenných kurzov ostatných mien voči EUR, súvisiace s nadmernými alebo nedostatočnými pozíciami v portfóliu oproti benchmarku podfondu, nie sú v rámci tejto triedy akcií eliminované. Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy. Morningstar rating: 2 hviezdy
(18.2.2019)

Benchmark

70% Bloomberg Barclays US High Yield EUR, 30% Bloomberg Barclays Pan-European High Yield EUR (hedged), 2% issuer cap; ex sub-financial EUR (hedged)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,82 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt gs-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0526.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0526.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti