Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

Goldman Sachs Global High Yield
Návratnosť(1D)0,21% 
Návratnosť(12M)7,72% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Goldman Sachs Asset Management
Názov fondu Goldman Sachs Global High Yield
ISIN LU0548664886
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 2. 5. 2011
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Podielový fond Goldman Sachs Global High Yield sa zameriava na dosiahnutie celkových výnosov prostredníctvom príjmu a kapitálového zhodnotenia investovaním hlavne do dlhopisov s nižším investičným hodnotením spoločností zo Severnej Ameriky a Európy. Fond ponúka príležitosti pre rast a príjem v portfóliu investora, s výrazným zameraním na globálne vysoko výnosové trhy.


Rozsiahla geografická a sektorová diverzifikácia
Fond investuje do širokého spektra dlhopisov po celom svete, čím znižuje riziko koncentrácie a zvyšuje potenciál pre stabilný výnos.


Zameranie na dlhopisy s vyšším výnosom
Fond sa sústreďuje na dlhopisy s nižším ratingom, ktoré obvykle ponúkajú vyšší výnos ako dlhopisy s vyšším ratingom, pričom prijíma vyššie riziko.


Aktívne riadenie rizika a výberu investícií
Fond využíva dôkladnú analýzu a výber investícií na minimalizáciu rizík a využitie trhových príležitostí.

Benchmark

Bloomberg High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped EUR (hedged)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,83 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt gs-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0526.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0526.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti