Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable
Návratnosť(1D)0,21% 
Návratnosť(12M)-1,10% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Goldman Sachs Asset Management
Názov fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable
ISIN LU0121217920
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 27. 4. 2001
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Zmiešaná stratégia založená na princípe zodpovedného investovania
Zmiešané stratégie z radu fondov Patrimonial sa snažia dosiahnuť optimálny pomer medzi výnosom a rizikom kombináciou investícií do akcií a dlhopisov, ktorých pomer môže manažér portfólia upravovať podľa aktuálneho vývoja na trhoch. Fond Patrimonial Balanced European Sustainable spravuje vyvážené portfólio so základnou podmienkou, že všetky spoločnosti, do aktív ktorých investuje, musia spĺňať náročné kritériá spoločensko-environmentálnej zodpovednosti.


Výber firiem
Manažéri fondu vyberajú len také firmy, ktoré spĺňajú politiku udržateľného hospodárskeho rozvoja a zohľadňujú ochranu životného prostredia, sociálne princípy a zásady udržateľného vedenia spoločnosti. Napríklad dbajú na ľudské práva, nediskriminujú zamestnancov alebo bojujú proti detskej práci. Pri výbere jednotlivých titulov je rozhodujúcim faktorom spôsob riadenia spoločnosti. Následne sa tím portfólio manažérov zameriava na ziskovosť, ocenenie a budúci potenciál danej spoločnosti. Zároveň sa kladie dôraz na dlhodobo udržateľné atraktívne výnosy a návratnosť kapitálu.


Fond aktívne spravuje investičné portfólio skladajúce sa z 50 % európskych firemných a štátnych dlhopisov a z 50 % európskych akcií. Fond aktívne diverzifikuje portfólio a riadi riziká, pričom od neutrálneho pomeru sa na účely zvýšenia zisku a obmedzenia rizika môže odchýliť o +/- 10 %. Morningstar rating: 4 hviezdy

Benchmark

50% MSCI EMU (Net), 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 2,27 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt gs-sk-patrimonial.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0529.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0529.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti