Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable
Návratnosť(1D)-0,36% 
Návratnosť(12M)7,04% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Goldman Sachs Asset Management
Názov fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable
ISIN LU0121217920
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 27. 4. 2001
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Fond Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable je navrhnutý tak, aby ponúkal investorom príležitosť na investovanie do vyváženého portfólia európskych akcií a dlhopisov s dôrazom na udržateľnosť a environmentálne, sociálne a riadiace (ESG) aspekty.


Flexibilná taktická alokácia aktív
Fond má schopnosť dynamicky meniť alokáciu medzi akciami a dlhopismi na základe aktuálneho vývoja na trhoch a výhľadu správcovského tímu. Táto flexibilita umožňuje fondom prispôsobiť sa meniacemu sa ekonomickému a trhovému prostrediu, čo môže prispieť k lepšiemu výkonu a nižšiemu celkovému riziku portfólia.


Zameranie na dlhodobý výkon s ohľadom na udržateľnosť
Fond sa snaží prekonať svoju referenčnú hodnotu kombinujúcu indexy MSCI Europe a Bloomberg Euro Aggregate, čím poskytuje investorom možnosť dosiahnuť atraktívny dlhodobý výnos. Strategické zameranie na spoločnosti a emitentov, ktorí sú lídrami v udržateľnosti a majú silné ESG hodnotenie.


Aktívne zaisťovanie menových rizík
Fond využíva sofistikované stratégie zaisťovania mien, aby minimalizoval vplyv menových kolísaní na výkonnosť portfólia. Toto zaisťovanie môže poskytnúť investorom väčšiu ochranu pred nepredvídateľnými menovými pohybmi, ktoré by inak mohli negatívne ovplyvniť ich investície.

Benchmark

50% MSCI Europe 100% Hedged to EUR (NR) + 50% Bloomberg Euro-Aggregate

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 2,27 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt gs-sk-patrimonial.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0529.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0529.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti