Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset
Návratnosť(1D)0,08% 
Návratnosť(12M)7,06% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Goldman Sachs Asset Management
Názov fondu Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset
ISIN LU0809674541
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 1. 12. 2014
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Fund je výnimočný svojím komplexným prístupom k investovaniu, ktorý kombinuje viacero stratégií a zameraní na maximalizáciu výnosov a minimalizáciu rizika v rôznych trhových podmienkach. Tento fond ponúka nie len diverzifikáciu a flexibilitu, ale aj záväzok k udržateľnému investovaniu, čo ho odlišuje od tradičných investičných produktov.


Diverzifikácia a flexibilita
Fond ponúka vysokú úroveň diverzifikácie tým, že investuje do širokej škály aktívnych tried vrátane akcií, dlhopisov, hotovosti a ich ekvivalentov, a dokonca aj nepriamych investícií ako sú nehnuteľnosti a komodity.


Aktívne riadenie a cieľové výnosy
Fond si kladie za cieľ dosiahnuť výnosy presahujúce 1-mesačnú sadzbu EURIBOR v rámci prísne definovaného rozpočtu rizika. Jeho aktívne riadenie a dynamická alokácia aktív umožňujú fondom pružne reagovať na zmeny na trhu a snažiť sa o ochranu kapitálu, čo je kľúčové v neistých ekonomických časoch.


Využívanie pokročilých stratégií
Na dosiahnutie svojich cieľov môže fond využívať pokročilé investičné stratégie, vrátane hedgingu a použitia derivátov. Tieto nástroje môžu pomôcť zmierniť riziko alebo zvýšiť potenciálny výnos, v závislosti od trhových podmienok.

Benchmark

Euribor 1-month

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,26 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt gs-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0530.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0530.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti