Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset
Návratnosť(1D)0,00% 
Návratnosť(12M)-0,73% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Goldman Sachs Asset Management
Názov fondu Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset
ISIN LU0809674541
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 1. 12. 2014
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Konzervatívna stratégia pre dlhodobý rast kapitálu
Stratégia fondu je prispôsobovaná rýchlo sa meniacim trhovým podmienkam. Umožňuje tak investorom pokojnejšie prechádzať obdobím trhových výkyvov, ale tiež okamžite konať, akonáhle sa objavia nové trhové príležitosti.


Fond Global Flexible Multi-Assett je zmiešaný fond, ktorého cieľom je priniesť na päťročnom investičnom horizonte stabilné zhodnotenie prekonávajúci o 3 % ročne výnos peňažného trhu a zároveň si udržať mierny rizikový profil s priemernou volatilitou (kolísaním ceny) do 5 % ročne.


Stratégia fondu umožňuje investovať do rôznych tried aktív, ako sú štátne a firemné dlhopisy, akcie, nehnuteľnosti, meny alebo komodity. Portfólio manažér sa riadi stratégiou celkového výnosu (total return), čo znamená, že sa nesnaží prekonať porovnávací index, ale snaží sa dosiahnuť celkové priemerné ročné zhodnotenie v priebehu stanoveného časového horizontu.


Stratégia
Dôležitou súčasťou stratégie je prísna kontrola rizika, pomocou ktorej fond obmedzuje možný pokles svojej hodnoty. Preto je v portfóliu vždy aspoň 50 % bezpečnejších aktív (napr. štátne dlhopisy vysokej kvality alebo nástroje peňažného trhu). Zvyšok môžu tvoriť relatívne rizikovejšie investície. V prípade vysokej neistoty na trhoch môže byť podiel bezpečnejších investícií až na 100 % portfólia fondu, čím sa vytvorí akýsi „bezpečnostný vankúš“. V opačnom prípade sa snaží maximálne využiť rizikovejšie investície, ktoré majú potenciál priniesť vyššie výnosy. Táto dynamická alokácia aktív umožňuje fondu flexibilne využívať atraktívne investičné príležitosti, kedykoľvek sa na trhoch objavia. Morningstar rating: 1 hviezda

Benchmark
Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,25 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt gs-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0530.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0530.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti