Goldman Sachs Patrimonial Aggressive
Návratnosť(1D)0,77% 
Návratnosť(12M)1,25% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Goldman Sachs Asset Management
Názov fondu Goldman Sachs Patrimonial Aggressive
ISIN LU0119195450
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 15.7.1994
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 5 rokov
Investičná politika

Fond fondov
Táto investičná stratégia sa vyznačuje držaním portfólia iných investičných fondov namiesto priameho investovania do akcií, dlhopisov alebo iných cenných papierov. Stratégia investovania do fondu fondov tkvie v dosiahnutie širokej diverzifikácie a alokácie aktív, kde investori môžu získať väčšiu expozíciu so zníženým rizikom v porovnaní s priamymi investíciami do cenných papierov.


Základ portfólia tvoria fondy, ktoré investujú do akcií zavedených globálnych firiem (predovšetkým z USA a EÚ). Konzervatívnu zložku tvoria fondy investujúce do európskych štátnych a firemných dlhopisov. Pri správe fondu sa kladie dôraz na dlhodobý rast kapitálu, ktorý portfólio manažér dosahuje niekoľkými spôsobmi:
- Strategicky nastavuje váhy akciovej a dlhopisovej zložky v pomere 75:25. Na základe dlhodobého výhľadu následne vyberá optimálne Goldman Sachs Fondy.
- Od strategického nastavenia portfólia sa môže odchýliť o +/-10 % na základe aktuálnych investičných príležitostí a výhľadu expertného tímu. To všetko s cieľom maximalizácie zisku pri minimalizácii rizík.
- Riziká dôsledne riadi a zaisťuje pre prípad nepriaznivého vývoja.


Prečo do fondu investovať?
- Fond patrí vo svojej kategórii medzi 25 % najlepších fondov v Európe (podľa hodnotenia ratingovej agentúry Morningstar)
- Dlhá história eurovej triedy fondu už od roku 1994
- Fond riadi úspešný tím portfólio manažérov, ktorý opakovane získava celý rad ocenení.


Pre výkonnosť fondu je najdôležitejšia jeho akciová zložka. Konzervatívna dlhopisová zložka funguje ako upokojujúci element portfólia v časoch vyššej kolísavosti trhov (volatility). Keď akciové trhy klesajú, potom dlhopisové spravidla mierne rastú, vďaka čomu dokáže znížiť celkové straty portfólia. Morningstar rating: 5 hviezd

Benchmark

75% MSCI World (Net),
25% Bloomberg Barclays Euro Aggregate

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,52 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt gs-sk-patrimonial.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0577.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0577.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti