Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

Goldman Sachs Patrimonial Aggressive
Návratnosť(1D)0,10% 
Návratnosť(12M)18,36% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Goldman Sachs Asset Management
Názov fondu Goldman Sachs Patrimonial Aggressive
ISIN LU0119195450
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 15.7.1994
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 5 rokov
Investičná politika

Goldman Sachs Patrimonial Aggressive je podielový fond s agresívnou stratégiou, zameraný na kapitálový rast prostredníctvom diverzifikovaného portfólia akcií a dlhopisov, s integráciou ESG faktorov do investičného rozhodovania. Fond ponúka dynamickú správu aktív a prístup k globálnym investičným príležitostiam, vrátane priamej investície v Číne.


Pokročilé ESG hodnotenie a vplyv
Fond nie len zohľadňuje ESG faktory, ale tiež sa aktívne zapája do hodnotenia a výberu spoločností s výnimočnými ESG praktikami a potenciálom pre pozitívny sociálny a environmentálny vplyv.


Adaptívna investičná stratégia
Fond sa vyznačuje vysokou mierou adaptability, využívajúc základnú a behaviorálnu analýzu na identifikáciu krátkodobých a dlhodobých trendov na trhu. Táto schopnosť dynamicky meniť investičnú alokáciu umožňuje fondu efektívne reagovať na globálne ekonomické zmeny a využívať príležitosti, ktoré môžu maximalizovať rast a minimalizovať riziko.


Riadenie rizika a diverzifikácia
Fond kladie dôraz na sofistikované stratégie riadenia rizika, využívajúc širokú paletu investičných nástrojov a prístupov, vrátane možnosti priamej investície do Číny. Toto nielenže rozširuje geografickú a sektorovú diverzifikáciu, ale aj umožňuje fondom znižovať celkové portfóliové riziko a využívať unikátne rastové príležitosti na rozvíjajúcich sa trhoch.

Benchmark

75% MSCI (AC) World Index (NR) + 25% Bloomberg Euro Aggregate

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,49 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt gs-sk-patrimonial.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0577.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0577.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti