NN (L) Patrimonial Aggressive
Návratnosť(1D)-0,49% 
Návratnosť(12M)7,26% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť NN Investment Partners
Názov fondu NN (L) Patrimonial Aggressive
ISIN LU0119195450
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 15.7.1994
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 5 rokov
Investičná politika

 


Fond je fond fondov a investuje najmä do diverzifikovaného medzinárodného portfólia akciových fondov a fondov s fixným ziskom (fondy, ktoré investujú do akcií alebo do nástrojov s fixným ziskom). Na dosiahnutie investičných cieľov sa môžu použiť aj iné finančné nástroje. Fond môže tiež priamo investovať až 20 % svojich čistých aktív v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Fond je aktívne spravovaný na základe investičného profilu 25 % dlhopisov denominovaných v eurách (benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate) a 75 % svetových akcií (benchmark MSCI World NR). V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť kombinovaného benchmarku. Kladieme dôraz na stabilný kapitálový rast. Fond sa snaží pridať hodnotu tromi prístupmi: (1) Výber v rámci akcií a dlhopisov a medzi nimi, (2) Výber rozmanitého súboru investičných fondov NN Investment Partners (3) Rozhodovanie o diverzifikácii portfólia a riadení rizika. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
(18.2.2019)


 


Benchmark

75% MSCI World (Net),
25% Bloomberg Barclays Euro Aggregate

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 1,42 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt nn-sk-patrimonial.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0577.pdf
Produktová prezentácia nn-patrimonial-aggressive.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti