Goldman Sachs Central Europe Equity
Návratnosť(1D)0,22% 
Návratnosť(12M)9,83% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Goldman Sachs Asset Management
Názov fondu Goldman Sachs Central Europe Equity
ISIN LU0176676459
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 18.7.2001
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 5 rokov
Investičná politika

Atraktívne investičné príležitosti v regióne strednej Európy
Trhy strednej Európy, ako je Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Rumunsko, ponúkajú potenciál ekonomického rastu. Vyššie mzdy umožňujú domácnostiam viac utrácať a firmy tak prosperujú, pretože majú odbyt pre svoje produkty.


Rast na týchto trhoch môže podľa názoru spoločnosti Goldman Sachs pokračovať, keďže:
- rast HDP je stimulovaný domácim dopytom
- ekonomický rast regiónu je v porovnaní s eurozónou vyšší
- z EÚ prúdia do regiónu miliardy eur v investíciách a dotáciách
- razantný rast miezd a spotreby tlačí nahor infláciu


Dividendový výnos akcií v tomto regióne patrí medzi najvyššie na svete a významne prispieva k atraktívnej výkonnosti fondu. Fond International – Stredoeurópsky akciový fond investuje do akcií firiem, ktoré pôsobia na všetkých trhoch regiónu strednej a východnej Európy bez ohľadu na to, kde sú kótované ich akcie. Zároveň ide o akcie firiem, ktoré investor dobre pozná – ČEZ, Erste Group, Avast nebo napríklad MONETA Money Bank. Približne 35 % tvoria akcie obchodované na pražskej burze, 45 % majetku fondu je investovaných do akcií obchodovaných na burze vo Varšave, 10 % v Maďarsku a Rumunsku. Volatilnejšie trhy akými sú Turecko alebo Rusko nenájdete v portfóliu vôbec. Štruktúra portfólia fondu reflektuje potenciál ekonomického rastu jednotlivých trhov v regióne.

Benchmark

45 % Warsaw (WIG30),
35 % Prague (PX),
10 % Budapest (BUX),
10 % Bucharest (BET)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 2,44 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt gs-sk-international.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0578.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0578.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti