NN (L) International Czech Equity
Návratnosť(1D)-0,21% 
Návratnosť(12M)-1,29% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť NN Investment Partners
Názov fondu NN (L) International Czech Equity
ISIN LU0176676459
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 18.7.2001
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 5 rokov
Investičná politika

Cieľom tohto fondu je dosahovať dlhodobý rast kapitálu investovaním viac ako polovice portfólia do akcií spoločností kótovaných a obchodovaných na Burze cenných papierov Praha alebo inom regulovanom českom trhu. Zvyšná časť sa skladá z akcií kótovaných na burzách cenných papierov v Poľsku a Maďarsku a v menšom rozsahu na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Chorvátsku a Slovinsku. Fond investuje do veľkých etablovaných spoločností na základe dôkladnej analýzy spoločnosti. Pred investovaním do akcií dôkladne analyzujeme základné dostupné informácie o jednotlivých spoločnostiach, aby sme dobre diverzifikovali portfólio. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku Prahy (PX) TR (52 %), Varšavy (WIG30) TR (28 %), Budapešti (BUX) TR (10 %) a Rumunska (BET) TR (10 %). Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
(15. 2. 2018)


 

Benchmark

52% Prague (PX) (TR),
28% Warsaw (WIG30) (TR),
10% Budapest (BUX) (TR),
10% Romania (BET) (TR)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup 3,00 %
predaj 0,00 %

Správcovský poplatok 2,00 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt nn-sk-international.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0578.pdf
Produktová prezentácia nn-international-czech-equity.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti