NN (L) International - Central European Equity
Návratnosť(1D)-1,36% 
Návratnosť(12M)-10,64% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť NN Investment Partners
Názov fondu NN (L) International - Central European Equity
ISIN LU0176676459
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 18.7.2001
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 5 rokov
Investičná politika

 


Cieľom fondu je dosahovať dlhodobý rast kapitálu investovaním najmä do portfólia akcií, ktoré sú kótované a s ktorými sa obchoduje na regulovaných stredoeurópskych burzách. Fond investuje na burzách cenných papierov v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a Rumunsku a v menšej miere v Rakúsku, Grécku, na Slovensku, v Bulharsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Chorvátsku a Slovinsku. Pred investovaním do akcií, ktoré tvoria súčasť nášho stredoeurópskeho prostredia, dôsledne analyzujeme základné dostupné informácie o jednotlivých spoločnostiach s cieľom vytvoriť dobre diverzifikované portfólio. V horizonte obdobia 5 rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť referenčnej hodnoty Varšavy (WIG30) TR (45 %), Prahy (PX) TR (35 %), Budapešti (BUX) TR (10 %) a Rumunska (BET) TR (10 %). Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
(18.2.2019)


 


Benchmark

45 % Warsaw (WIG30),
35 % Prague (PX),
10 % Budapest (BUX),
10 % Bucharest (BET)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 2,40 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt nn-sk-international.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0578.pdf
Produktová prezentácia nn-international-central-european-equity.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti