Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

Goldman Sachs Central Europe Equity
Návratnosť(1D)0,72% 
Návratnosť(12M)30,38% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Goldman Sachs Asset Management
Názov fondu Goldman Sachs Central Europe Equity
ISIN LU0176676459
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 18.7.2001
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 5 rokov
Investičná politika

Goldman Sachs Central Europe Equity je podielový fond zameraný na využitie investičných príležitostí v centrálnej Európe, s cieľom dlhodobého rastu kapitálu investovaním do diverzifikovaného portfólia akcií na regulovaných stredoeurópskych burzách. Fond sa vyznačuje aktívnou správou, zameranou na identifikáciu najsľubnejších spoločností v regióne, pričom sa riadi benchmarkom kombinujúcim indexy Varšavy, Prahy, Budapešti a Bukurešti.


Regionálna expertíza
Centrálna Európa, ako región, ponúka jedinečnú kombináciu rozvíjajúcich sa a rýchlo rastúcich trhov. Goldman Sachs Central Europe Equity využíva tím expertov s hlbokými vedomosťami o lokálnych trhoch, čo im umožňuje identifikovať firmy s najlepším potenciálom pre rast.


Orientácia na kvalitu
Fond dáva dôraz na investície do spoločností s vysokou kvalitou riadenia, silnými bilanciami a udržateľnými konkurenčnými výhodami, čo môže prispieť k stabilite a rastu portfólia aj v nestabilných trhových podmienkach.


Dynamické riadenie portfólia
Fond sa neobmedzuje len na jednu stratégiu alebo sektor, ale prispôsobuje svoje investičné rozhodnutia aktuálnym trhovým trendom a makroekonomickému vývoju. Toto dynamické riadenie môže zlepšiť výkon fondu v rôznych trhových cykloch.

Benchmark

35% Prague (PX) (TR),
45% Warsaw (WIG30) (TR),
10% Budapest (BUX) (TR),
10% Bucharest (BET)(TR)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 2,40 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt gs-sk-international.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0578.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0578.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti