Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

Goldman Sachs Global Social Impact Equity (hedged ii)
Návratnosť(1D)-0,04% 
Návratnosť(12M)8,42% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Goldman Sachs Asset Management
Názov fondu Goldman Sachs Global Social Impact Equity (hedged ii)
ISIN LU0546912030
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 11.4.2011
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 7 rokov
Investičná politika
Benchmark

žiadny

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup 0,00 %
predaj 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,82 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt gs-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0718.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti