Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

Goldman Sachs Global Social Impact Equity (hedged ii)
Návratnosť(1D)0,57% 
Návratnosť(12M)12,31% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Goldman Sachs Asset Management
Názov fondu Goldman Sachs Global Social Impact Equity (hedged ii)
ISIN LU0546912030
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 11.4.2011
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 7 rokov
Investičná politika

V rámci podielového fondu Goldman Sachs Global Social Impact Equity (hedged ii) došlo k ukončeniu možnosti nákupu podielových jednotiek. Možnosť konverzie alebo predaj podielov fondu je však naďalej možná. Ak je tento fond súčasťou vášho portfólia, nie je potrebné podniknúť žiadne kroky a môžete si ho naďalej ponechať.


Goldman Sachs Global Social Impact Equity predstavuje unikátny podielový fond zameraný na generovanie pozitívneho sociálneho vplyvu prostredníctvom globálne diverzifikovaných investícií. Tento fond je určený pre investorov, ktorí hľadajú udržateľné investície s dôrazom na inkluzívny rast a zlepšenie kvality života. Fond uplatňuje komplexný prístup k hodnoteniu vplyvu investícií, integrujúc ESG kritériá do každého investičného rozhodnutia.


V tejto triede akcií sa používa sofistikovaná technika zaisťovania mien, aby ochránila hodnotu investícií našich klientov pred výkyvmi menových kurzov. Pri investovaní do rôznych mien sú všetky transakcie strategicky zabezpečené proti euru, čo znamená, že hodnota investície je menej citlivá na menové pohyby, poskytujúc väčšiu finančnú stabilitu pre investorov, ktorí preferujú euro.


Inovatívne riešenia pre globálne výzvy
Fond sa zameriava na investície do spoločností, ktoré sa venujú inovatívnym riešeniam pre niektoré z najakútnejších globálnych výziev, ako sú klimatické zmeny, nedostatok čistej vody, a sociálna nerovnosť. Tento prístup nielenže podporuje udržateľný rozvoj, ale tiež otvára dvere pre investície do rýchlo rastúcich odvetví s potenciálom dlhodobého rastu.


Angažovanosť a ovplyvňovanie spoločností
Fond nezastáva len pasívnu úlohu v investovaných spoločnostiach, ale aktívne sa zapája do dialógu s manažmentom, aby podporil zlepšenia v oblastiach ESG. Táto strategická angažovanosť umožňuje fondu ovplyvňovať pozitívne zmeny, čím prispieva k dlhodobej hodnote pre akcionárov a zároveň podporuje spoločenský a environmentálny pokrok.

Benchmark

žiadny

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup 0,00 %
predaj 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,82 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt gs-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0718.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti