Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)
Návratnosť(1D)0,43% 
Návratnosť(12M)3,95% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Goldman Sachs Asset Management
Názov fondu Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)
ISIN LU0250183208
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 5.9.2006
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 7 rokov
Investičná politika

Podielový fond Goldman Sachs Global Real Estate Equity (predtým NN) ponúka investičné príležitosti vďaka svojmu diverzifikovanému portfóliu globálnych realitných cenných papierov, s cieľom na spoločnosti z oblasti nehnuteľností a správy či vývoja nehnuteľností. Aktívne riadenie fondu zamerané na výber spoločností podľa základných investičných procesov môže priniesť potenciálne vyššie výnosy. Významná alokácia vo veľkých regiónoch a sektoroch, ako sú nehnuteľnosti a spotrebný cyklický sektor, odráža zameranú, ale diverzifikovanú investičnú stratégiu.


Globálna diverzifikácia
Fond ponúka prístup k rôznym realitným trhom po celom svete, čím rozširuje investičné možnosti a znižuje riziko.


Aktívne riadenie
Zameranie na výber spoločností s potenciálom rastu na základe dôkladnej analýzy, s cieľom dosiahnuť vyššie výnosy.


Špecializácia na realitný sektor
Investície do spoločností z oblasti nehnuteľností a ich správy, čo môže priniesť príležitosti v špecifickom segmente trhu.

Benchmark

FTSE EPRA NAREIT Developed Index

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup 0,00 %
predaj 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 2,10 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt gs-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0720.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0720.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti