Po novom môžete zadávať žiadosti jednoducho:

  • v mobilnej aplikácii v sekcii Viac - Kontakt,
  • prostredníctvom internet bankingu v sekcii Info -> Čo chcete urobiť? -> Zadať inú žiadosť,
  • prostredníctvom mLinky,
  • prípadne na našich obchodných miestach.

Požiadať budete môcť o zmenu parametrov úverových, kartových ako aj bežných produktov a účtov.

 

On-line tiež môžete získať potvrdenie k produktom, referencie, potvrdenia o vykonaných operáciách, a tiež kópie dokumentov a iné dokumenty.

Ďalšie výhody

  • žiadosť môžete zadať kedykoľvek
  • pred objednaním potvrdenia si môžete skontrolovať podobu jednotlivých potvrdení na vzorových dokumentoch
  • ak si vyberiete vyzdvihnutie na obchodnom mieste, dokument vám vieme doručiť už nasledujúci pracovný deň.
  • o stave vašej žiadosti vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Poplatky

Poplatky za vystavované dokumenty sú rozdelené do 2 kategórii podľa ich typu:

  • potvrdenia týkajúce sa transakcií, potvrdenia k produktom, duplikáty/kópie, banková referencia - 11,50 EUR za dokument, za mesiac alebo za potvrdenie
  • neštandardné služby v Sadzobníku konkrétne neuvedené - 25 EUR (+ 20 % DPH)

 

 

Pri objednávaní potrebného potvrdenia si môžete vybrať aj spôsob doručenia poštou (5 dní)  alebo na obchodné miesto (nasledujúci pracovný deň). Tiež Vám naskenované potvrdenie  môžeme poslať na Vašu e-mailovú adresu okamžite po vyhotovení a overení daného potvrdenia.

Pri objednávaní potrebného potvrdenia si môžete vybrať aj spôsob doručenia poštou (doručenie do 5 dní)  alebo na obchodné miesto (vyzdvihnutie je možné nasledujúci pracovný deň). Tiež Vám naskenované potvrdenie  môžeme poslať na Vašu e-mailovú adresu okamžite po vyhotovení a overení daného potvrdenia.