späť

mBank pre vás pripravila novinky

Vážení klienti,

mBank pre vás pripravila niekoľko príjemných zmien, ktoré vám pomôžu lepšie využívať naše produkty a internetové bankovníctvo. A to už od  22. novembra.


Od tohto dňa skončí napríklad večná téma – jednoročný trvalý príkaz. Iné funkcie sa dotknú živnostníkov a tých, čo používajú účtovné systémy.

Čo všetko sa v mBank mení:

 • Trvalý príkaz s ročnou periodicitou – Od nedele 22. novembra bude možné v Internet Bankingu nastaviť trvalý príkaz s opakovaním raz za rok.

 

 • Upozornenie pri prevode zo sporiaceho účtu eMAX Plus – klient pred vykonaním platobného príkazu dostane informáciu o spoplatnení prevodu podľa aktuálneho sadzobníka mBank.

 

 • Podrobné informácie v IB pri zamietnutých prevodoch – po novom sa pri zamietnutých platbách z vašich účtov (napríklad pri nízkom zostatku) bude zobrazovať viac detailov. Napríklad číslo účtu aj príjemcu a meno/názov príjemcu. Platba sa tak bude dať ľahšie identifikovať.

 

 • IBAN a BIC kód v detailoch o účte – po novom sa v detailoch o účte bude zobrazovať aj číslo v tvare IBAN a BIC kód našej banky.

 

 • V Histórií operácií sa už nebudú zobrazovať polia KS, VS, ŠS, pokiaľ tieto polia obsahujú len samé nuly, tak ako to bolo doposiaľ. To isté bude platiť aj výpisy, ktoré si môžete vyexportovať priamo z Internet Bankingu vo formáte HTML, PDF a CSV.

 

 • Identifikácia odosielateľa platby zo spoločného účtu – v prípade, ak vlastníte účet dvaja, napríklad s manželkou/manželom, môžete nastaviť, aby bolo vidieť, kto z vás platbu posiela.
 • Export výpisu histórie platieb z IB do ABO formátu – po novom bude možné exportovať históriu transakcii z Internet Bankingu i do ABO formátu, ktorý sa používa v účtovných systémoch (súbory s príponou gpc). Táto možnosť sa pridá k existujúcim PDF, CSV, HTML exportom. Služba bude dostupná pre všetky druhy účtov (mKONTO, eMAX, mKONTO Biznis, eMAX Biznis, atď.)
 • Zmeny CSV výpisov transakcií z IB – na základe vašich pripomienok sme tiež upravili CSV výpisy tak, aby ich bolo možné importovať do ďalších SW, došlo najmä k oddeleniu polí KS, VS, ŠS separátorom.
 • Vymazanie nepotrebných núl v symboloch KS, VS, ŠS v histórií transakcii v CSV výpisoch – V súčasnosti, ak nie je v platbe zadaný niektorý zo symbolov KS, VS, SS, v histórii transakcii sa namiesto nich objavujú nuly. Po novom sa nuly objavovať nebudú.

 

Nasledujúce funkcie budú ponúknuté po aktualizácii Obchodných podmienok zriaďovania a vedenia bežných a sporiacich účtov pre podnikateľov v mBank, ktoré sa v súčasnosti pripravujú:

 • Autorizácia platieb viacerými osobami – platí pre mBIZNIS účty po aktivácii služby. Každý, kto má vo firme prístup k účtu, bude mať nastavené dva autorizačné limity. Do výšky prvého limitu môže neobmedzene disponovať peniazmi na účte sám. Do výšky druhého limitu môže platiť iba s autorizáciou druhej osoby.

 

 • Príklad : Disponent účtu má nastavené autorizačné limity na 500 a 1.000 eur.
 • Pokiaľ zadá platbu na 400 eur, tá sa zrealizuje bez dodatočného potvrdenia ďalšou osobou.
 • Keď zadá platbu na 700 eur, musí byť prevod dodatočne autorizovaný ďalšou osobou so zodpovedajúcimi limitmi.
 • Pokiaľ tento klient zadá platbu na 1.500 eur, táto sa zrealizuje až po autorizácii osobou/osobami so zodpovedajúcim limitom.

 

 • Hromadná autorizácia platieb – týka sa podnikateľov po aktivácii služby. Budú môcť potvrdiť až 20 platieb naraz. Výhoda je napríklad v tom, že nie je potrebné zadávať 20–krát SMS kód, ale iba raz.
 • Import  platieb z účtovného systému do Internet bankingu cez ABO formát (súbory s príponou kpc) – služba bude prístupná pre mBusiness účty po aktivácii služby. Ocenia ju všetci, čo s ABO formátom v účtovných systémoch pracujú.

 

Kategórie:

Aktuality