späť

Do nového roka vstúpime ako mBank S.A.

O necelé dva dni sa rok 2013 stane minulosťou a rovnaký osud čaká aj značku BRE Bank SA, pod ktorou sme doposiaľ pôsobili. Od 1. 1. 2014 sa naše obchodné meno zmení na mBank S.A.

BRE Bank SA bol názov finančnej skupiny, pod ktorú patrila aj mBank pôsobiaca na Slovensku a v Českej republike. Vzhľadom k tomu, že sa mBank postupne stala jej najúspešnejšou značkou, bolo rozhodnuté o premenovaní celej skupiny na mBank S.A.

Z pohľadu zákazníka sa nemení nič iné, iba naše identifikačné údaje, ktoré v plnom znení nájdete nižšie:

mBank S.A. so sídlom ul. Senatorska 18, 00-950 Varšava, Poľská republika, akciová spoločnosť, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v meste Varšava, 12. obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000025237, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom

Obchodné meno: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky.
Identifikačné číslo IČO: 36 819  638, DIČ: 2022429156
Sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava
Právna forma: pobočka zahraničnej banky
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, vložka č. 1503/B
Kód banky pre účely platobného styku: 8360
BIC kód: BREXSKBXŽeláme vám všetkým úspešný vstup do nového roka 2014.
Tím mBank