späť

mBank vstúpi do slovenského systému ochrany vkladov!

mBank dnes zaslala slovenskému Fondu ochrany vkladov žiadosť o zapojenie sa do slovenského systému ochrany vkladov.


Vďaka tomu budú mať aj slovenskí klienti mBank garantovanú ochranu vkladov v neobmedzenej výške tak, ako klienti ostatných bánk pôsobiacich na Slovensku.
Podmienkou začlenenia je však legislatívna úprava nedávno prijatej novelizácie zákony o ochrane vkladov, ktorý je účinný od 1.11.2008.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa spomínaný zákon o ochrane vkladov, je prerokovávaný v NR SR.
Navrhované úpravy a spresnenia sa týkajú najmä podmienok účasti banky alebo pobočky zahraničnej banky (akou je aj mBank) v systéme ochrany vkladov v SR.
O dátume, kedy už budeme aj po technickej stránke súčasťou slovenského systému ochrany vkladov, vás budeme včas informovať.

Kategórie:

Aktuality