Prosím vás, je tu niekde blog o tom, ako ste okresali možnosti nastavenia limitov kariet? Počty platieb cez rôzne kanály, ich hranice... Už tam totiž takmer nič nejde nastaviť, oproti mnohým dlhým rokom od začiatku pôsobenia mBank v SR.
Tým pádom mám oprávnený pocit, že tie počty a peňažné limity na platobnej karte. prepojenej ku svojim peniazom na účtoch mBank, nedokážem regulovať.

Takisto akosi viazne zasielanie platobných kariet. K jednému eMax účtu som mal mať platnú kartu do 1/2020. V januári som ňou chcel ešte platiť (a nastaviť si spomínané limity), ale už bola zablokovaná. S poznámkou v bankovníctve, že si mám aktivovať kartu novú "Zadajte číslo karty, ktorú ste dostali poštou" - lenže na tú som márne čakal celé ďalšie týždne až do konca januára, kedy oneskorene dorazila.

Prosím skoordinovať funkčnosť doznievajúcich kariet s dorazením kariet nových (poštou do schránky), NEBLOKOVAŤ staré predčasne, pred posledným dňom v mesiaci, počas ktorého sú ešte platné! Alebo zaslať nové karty o mesiac skôr.
Toto v minulosti tiež nehaprovalo.
Snáď tam ešte na druhej strane existuje niekto s vôľou komunikovať, zamestnanec ktorý vie odpovedať klietnom na otázky spojené s nezrovnalosťami.