Konečne my niekto vysvetlil ako sa odhlásiť i IB :)