späť

Zmena bezpečnostného certifikátu

Vážení Klienti,
 
Z dôvodu vypršania doby platnosti bude dnes zmenený bezpečnostný certifikát a odtlačok prsta web stránky www.mBank.sk. Plánovaná zmena nastane dnes t.j. 19.10.2009 o 18:30 hodine. Zmena certifikátu sa neprejaví na funkčnosti služieb internet bankingu, ani zobrazovania web stránky
mBank.

Kategórie:

Aktuality