späť

Nový sadzobník

Vážení klienti,


Dňa 1.1.2011 vstúpi do platnosti nový sadzobník poplatkov.
O zmenách, ktoré nastanú sa môžete dočítať v prehľadnom súhrne v blogu.

 

Zriadenie a vedenie účtu mKONTO ostáva naďalej bez poplatku. Klienti mBank budú mať možnosť zadarmo vykonávať neobmedzený počet prevodov prostredníctvom Internet Bankingu, využívať trvalé príkazy, či inkaso a platiť platobnou kartou na Slovensku a v zahraničí.

Pre držiteľov hlavnej debetnej karty VISA Classic k účtu mKONTO a VISA Business Electron k účtu mKONTO Biznis vstúpia do platnosti nové podmienky bezplatných výberov z bankomatu.

• 1 výber z bankomatu v SR a 1 výber z bankomatu v zahraničí v mesiaci ostáva zadarmo.


• 2 výbery  z bankomatu v SR a 2 výbery z bankomatu v zahraničí v mesiaci ostanú zadarmo,
ak objem platieb debetnou a kreditnou kartou klienta dosiahne čiastku 200 €.


• 3 výbery z bankomatu v SR a 3 výbery z bankomatu v zahraničí v mesiaci ostanú zadarmo,
ak objem platieb debetnou a kreditnou kartou klienta dosiahne čiastku 400 €.

Objem platieb = súhrnná výška bezhotovostných operácií platobnou kartou (platby cez POS terminály, platby cez Internet, MO/TO platby)

Počet bezplatných výberov z bankomatu budete môcť sledovať v Internet Bankingu prostredníctvom aktuálnej správy každú stredu.

Výber z bankomatu nad rámec bezplatných výberov sa spoplatní čiastkou 1,20 €.


Na karty k účtom eMAX, dodatkové karty všeobecného a špeciálneho disponenta k účtu mKONTO a dodatkové karty špeciálneho disponenta k účtu mKONTO Biznis sa nebudú vzťahovať bezplatné výbery.
Vydanie a obnovenie dodatkovej karty k účtu mKONTO Biznis bude zadarmo.
Ročný poplatok za každý daľší rok používania dodatkovej karty VISA Classic k účtu mKONTO bude spoplatnený sumou 3,70 €.

Výber z bankomatu v SR a v zahraničí prostredníctvom debetnej karty k úverovému účtu mPÔŽIČKA bude spoplatnený sumou 1,20 €.

mKREDITKA
Vydanie karty, ročný poplatok a obnovenie karty ostávajú nezmenené podľa vášho výberu tarify.
Do platnosti vstúpi mesačný poplatok vo výške 1,50 € za používanie karty pri Tarife 1, ak celkový mesačný objem platieb uskutočnených kartou nepresiahne 50 € pri kreditnej karte VISA Classic, alebo 100 € pri kreditnej karte VISA Gold.


Taríf 2 a 3 sa mesačný poplatok za používanie karty nedotýka.

Výber hotovosti z bankomatov v SR a v zahraničí prostredníctvom kreditnej karty VISA Classic a VISA Gold bude spoplatnený sumou vo výške 1% čerpaných prostriedkov, minimálne však 3 €.

Od januára uvádzame novú službu- upomienku prostredníctvom SMS, ktorá sa vzťahuje na produkty mKONTO, mKONTO Biznis, eMAX, eMAX Biznis, eMAX Plus, mPÔŽIČKA, mPÔŽIČKA Plus, mHYPOTÉKA a kreditné karty VISA Classic a VISA Gold. SMS upomienka bude spoplatnená sumou 1 €.

Sadzobník poplatkov platný od 1.1.2011 nájdete na našej stránke.
Pripravili sme pre vás odpovede na otázky súvisiace s novým sadzobníkom.

 

 

Bezhotovostná platba kartou vs. hotovosť

Platobná karta je dnes neoddeliteľnou súčasťou každej peňaženky bankového klienta. Pri platení v obchode máme vždy dve možnosti: Vytiahnuť z peňaženky hotovosť, alebo plastovú kartu.
Platobný terminál je dnes už takmer v každom obchode a objem bezhotovostných platieb za tovary a služby sa neustále zvyšuje.

Bezhotovostné platby majú svoje výhody pre klienta, obchodníka, ale aj samotnú banku. Manipulácia s hotovosťou je náročná na čas a bezpečnosť. mBank preto výrazne zvýhodňuje bezhotovostné platby na úkor hotovosti.
Klient má prostredníctvom karty dostupné všetky svoje peniaze a záleží iba na ňom ako si nastaví jednotlivé limity. Za použitie platobnej karty od mBank klient neplatí žiaden poplatok. Nezaplatí tak ani o cent viac, ako je skutočná cena kupovaného tovaru. 

Plastová karta má svoje výhody aj pri cestovaní do zahraničia. Klientom odpadajú starosti s výmenou meny. Platobné karty od spoločnosti VISA, ktoré vydáva mBank akceptujú obchodníci po celom svete.

Dnešný svet však ešte stále nefunguje úplne bezhotovostne. Podmienky výberu peňazí z bankomatu  sú v mBank nastavené tak, aby mal každý klient možnosť dostať sa k hotovosti bezplatne doma, aj v zahraničí. Objem bezhotovostných platieb zvyšuje počet bezplatných výberov z bankomatu v každom mesiaci.
Okrem toho klienti, ktorých bezhotovostné platby prevyšujú objem výberov z bankomatu, majú možnosť vyhrať skutočne atraktívne ceny v súťaži Kartománia.

 

Kategórie:

Aktuality