späť

Viete ako funguje PIN offline?

PIN offline

PIN offline je funkcionalita na čipových platobných kartách, ktorá umožňuje verifikáciu kartovej transakcie aj na termináloch, ktoré nie sú pripojené na bankový systém. Prečítajte si, ako PIN offline funguje a kde sa s ním môžete stretnúť.

PIN kód pochádza z anglického „personal identification number“ a slúži ako numerický kód pre autentifikáciu užívateľa so systémom.

Prvý koncept PIN kódu pochádza od škótskeho vynálezcu bankomatu, ktorým bol pán John Shepherd-Barron. Inšpiroval sa automatmi na čokoládu a nápad vznikol počas kúpeľa, pri myšlienke ako sprístupniť peniaze ich majiteľom non-stop, po tom, čo potreboval peniaze a banka bola zavretá. Predstavoval si ho ako šesťmiestny číselný kód, ale jeho manželka preferovala štyri číslice, pretože sa ľahšie pamätajú.


Druhým vynálezcom, ktorý si PIN kód nechal patentovať bol taktiež Škót, James Goodfellow. Jeho model bankomatu, ktorý sa najviac podobá dnešným bankomatom sa však začala testovať o mesiac neskôr a tak meno vynálezcu PIN kódu dodnes ostáva kontroverzným.


PIN offline alebo tzv. PIN na čipe, je funkcionalita na čipových platobných kartách, ktorá umožňuje verifikáciu kartovej transakcie aj na termináloch, ktoré nie sú pripojené na bankový systém. Môžete sa s nimi stretnúť na mýtniciach v zahraničí, pri nákupe cestovných lístkov v automate, parkovacích automatoch, tieto terminály sú často využívané napríklad v Anglicku, alebo na obchodných miestach kde sa platí malými čiastkami.


PIN kód, ktorý používate na overenie transakcií sa môže nachádzať na dvoch miestach- v bankovom systéme a na čipe platobnej karty.

Overovanie PIN kódu


Môže prebiehať dvoma spôsobmi:
Online- autorizačná požiadavka, ktorá je zasielaná do bankového systému obsahuje okrem údajov o transakcii aj overenie PIN kódu
Offline- PIN kód sa overuje na čipe- autorizačná požiadavka sa zasiela do bankového systému iba v prípade správne zadaného kódu a neobsahuje už verifikáciu konkrétneho bezpečnostného prvku.

Ako zjednotiť PIN na čipe s PINom v bankovom systéme?

PIN na čipe a PIN v bankovom systéme sa môžu líšiť pri týchto situáciach:
1.    Zmena PINu- Ak si zmeníte PIN prostredníctvom Internet Bankingu alebo mLinky, zmeníte PIN v bankovom systéme, na čipe však ostáva pôvodný – v tomto prípade PIN kódy zjednotíte vykonaním  transakcie online. Takto aktualizujete PIN na čipe- nový PIN nahradí predošlý.
2.    Staršia karta mBank- Ak máte čipovú platobnú kartu vydanú v mBank skôr než 8.2.2010 a nemenili ste si PIN, PIN kód sa nachádza len v bankovom systéme a nie na čipe, teda nie je možné platiť kartou na offline termináloch kým si ho na kartu nenahráte. K zjednoteniu kódov je nutné zmeniť si PIN v Internet Bankingu alebo prostredníctvom mLinky (môže ostať aj číselne nezmenený) a následne ako prvú  vykonať online transakciu, pri ktorej sa aktivuje funkcionalita PINu offline a nový PIN sa nahrá na čip vašej karty.

Čo sú online transakcie ?


Online transakcie sú tie, ktoré ihneď overujú správnosť PIN kódu v bankovom systéme. Medzi online transakcie patrí použitie karty v akomkoľvek čipovom bankomate- zistenie zostatku na účte, prípadne výber z bankomatu. Pre nahranie PINu na kartu sa stačí prihlásiť zadaním nového PINu. K nahraniu PIN kódu na čip dôjde aj pri zamietnutí transakcie (nedostatok prostriedkov na účte) pri platbe u obchodníka. PIN sa však nenahrá ak je transakcia overená pomocou magnetického pásika.

Aktualizovali ste si PIN, na čipe však máte pôvodný PIN a..

-    platíte na termináli s verifikáciou PINu online - terminál sa spojí s bankovým systémom, ten vyšle požiadavku o aktualizáciu PINu na čipe, nový PIN sa nahrá na čip karty.
-    platíte na termináli s verifikací PINu offline – Na karte sa nachádza ešte pôvodný PIN kód. Terminál  preto trikrát odmietne nový PIN, pretože overuje zadaný PIN s PINom na čipe. Po treťom zadaní nesprávneho  PINu (PINu, ktorý sa nezhoduje s PINom na čipe karty, ale je správny v bankovom systéme)  nastáva overenie PINu online, teda terminál zasiela požiadavku o autorizáciu v bankovom systéme a pôvodný PIN na čipe aktualizuje na nový.

Počítadlo PINu offline


Slúži ako ochrana proti zneužitiu karty metódou pokus-omyl. Počítadlo registruje 3 pokusy o zadanie správneho PINu , po nich prichádza pokus o overenie transakcie online, čo umožní preverenie zhody zadaného PIN kódu a PIN kódu z bankového systému. Ak sa zhodujú, transakcia prebehne úspešne a PIN na čipe sa aktualizuje. Ak sa nezhodujú, karta sa zablokuje, pre podozrenie zo zneužitia. Po zadaní správneho PINu sa počítadlo vždy nuluje na tri pokusy.

 

PIN kód
PIN kód si môžete zmeniť v Internet Bankingu v sekcii Moje karty> Nastavenia> Nastavenie PIN kódu.


Zmena PIN kódu je spoplatnená v zmysle platného sadzobníka sumou 1 euro.

 

 

 

História PIN kódu pochádza z wikipedie
Ďakujem Marekovi Czachorowskému z kartového oddelenia, českému bloggerovi Tomovi Vokrojovi za informácie k PINu offline a českému mRadnému zbijeczkovi za inšpiráciu k blogu :)

 

Jasna Cao

Jasna Cao / mBank
webmarketing


jasna.cao - zavináč - sk.mbank.eu

 

Kategórie:

Aktuality