späť

Ide o princíp

Určite ste už toto slovné spojenie počuli. Princípy napomáhajú fungovaniu sveta, spoločnosti. Porušovanie princípov so sebou nesie dôsledky. Mnohokrát nie práve pozitívne. Svoje princípy má aj investovanie.

Rád by som dnes venoval pozornosť práve základným princípom investovania do podielových fondov. Tieto princípy vám môžu napomôcť dosiahnuť vaše investičné ciele.

Prvým princípom, ktorý by ste mali brať na vedomie je určenie si cieľa. Predstavte si, že nemáte cieľ cesty a sedíte v aute. Ak nemáte cieľ, môže sa ľahko stať, že sa ocitnete niekde, kde ste vôbec nechceli byť. Podobne je to pri investovaní. Stanovenie cieľa by malo byť Vašim prvým krokom. Cieľ si časovo ohraničte a kvantifikujte (preveďte do čísel). Napríklad, chcem zhodnotiť peniaze o 12% za 3 roky. Alebo: chcem ochrániť svoje peniaze pred infláciou a dosahovať výnos aspoň 1% nad jej úrovňou. A podobne. Cieľ by mal odrážať použitie finančných prostriedkov v budúcnosti. Môže ísť napríklad o peniaze určené na štúdium vašich detí (vtedy radšej neriskujte) alebo o zhodnocovanie peňazí na váš dôchodok.

Stanovte si investičný horizont, teda dobu, na akú investujete, resp. čas, za ktorý chcete dosiahnuť svoj cieľ. Majte na pamäti, že „nezbohatnete za deň“. Ani za dva. Investovanie je beh na stredné a dlhšie vzdialenosti, nie šprint na 100 m. „Šprint“ je špekulácia (tej sa budeme ešte osobitne venovať).V prípade nie príliš „očakávaného“ vývoja nepodliehajte náladám, rozvážne vyhodnoťte situáciu s ohľadom na svoje ciele a dodržte odporúčaný horizont investovania, ktorý redukuje volatilitu (výkyv hodnoty vašej investície).

Strategická alokácia predstavuje ďalší princíp, na ktorý by ste nemali zabúdať. Na základe svojho investičného profilu (ten vám napovie, aké riziko ste ochotní a schopní znášať) a investičného horizontu dbajte na správne rozloženie vašej investície medzi jednotlivé druhy fondov, jednotlivé meny, regióny či sektory. Práve strategická alokácia najviac vplýva na dosiahnutie vášho investičného cieľa. Pamätajte, že čím väčšia koncentrácia, tým vyššie riziko. Inak povedané, nevsádzajte všetko na jednu kartu. To platí najmä pri volatilnejších fondoch.

Nikto nemá krištáľovú guľu. Ďalší princíp. Čo to znamená? Ani analytici na Wall Street nedokážu i napriek svojim skúsenostiam, informáciám, či kvalitnej technike predpovedať, čo prinesie budúcnosť... Iste, niektoré udalosti sa javia ako veľmi pravdepodobné, ale s istotou predpovedať budúcnosť nemožno. Preto buďte obozretní pri „osvedčených radách o budúcich výnosoch“. Dodržte princípy, tie z dlhodobého hľadiska fungujú.
Čím vyšší výnos chcete, tým väčšie riziko musíte podstúpiť. Staré známe pravidlo. Veru tak. Ak je vašou snahou dosahovať dvojciferné výnosy, s konzervatívnou stratégiou to asi nepôjde. Ak sa rozhodnete pre dynamický štýl investovania, majte na pamäti, že čas môže výrazne pomôcť vašej investícii vyrovnať sa s výkyvmi trhov, ktoré sú zákonité.

Diverzifikujte (rozkladajte riziko). Určite poznáte to „otrepané“ – „nedávajte všetky vajíčka do jedného košíka“. To isté platí i pri investovaní. Pod diverzifikáciou, čiže rozložením rizika nechápte prosím rozloženie investície do ruských akcií správcu A a ruských akcií správcu B. To nie je diverzifikácia. Diverzifikáciou sa rozumie rozloženie investície do viacerých typov fondov (dlhopisových, akciových...), rozloženie do viacerých mien ( SKK, EUR,...), rozloženie medzi rôzne odvetvia a podobne. Iste, na kvalitnú diverzifikáciu potrebujete aj dostatočnú sumu peňazí. Avšak určite nájdete fondy, kde je vstupná investícia pre vás dostupná a ktoré sú globálne zamerané, čiže investujú na viacerých kontinentoch, do viacerých odvetví. Vsádzať všetko na jednu kartu sa nemusí vzhľadom na váš cieľ oplatiť.

   

 

Ľubo Halász
Sales Investment Funds Specialist

mBank

 

Kategórie:

Aktuality