Predmetná budova bola postavená z nekvalitných materiálov, alebo aký bol s ňou problém?