späť

SEPA platby od 1.2.2014

Vážení zákazníci,

Od 1.februára 2014 začnú platiť niektoré novinky v súvislosti s európskym štandardom platobných služieb SEPA.

 

Ako na platby

Od februára sa budete môcť stretnúť s novým formátom čísla účtu tzv. IBAN (International Bank Account Number – Medzinárodné číslo bankového účtu)

Pri odosielaní vašich platieb nemusíte zatiaľ sami používať IBAN  účtu prijímateľa, teda ak vo svojom internet bankingu zadáte číslo tuzemského účtu v starom formáte, na ktorý ste boli doteraz zvyknutí, nič sa nedeje. Systém ho automaticky prevedie do novej formy a platba bude odoslaná. Rovnako nemusíte meniť svoje preddefinované platby, alebo trvalé príkazy.

 

 

Ak sa stretnete s novým formátom čísla účtu, ten obsahuje aj informácie o doterajšom formáte čísla účtu.

Nové číslo účtu IBAN: SK68 0720 0000 0019 8742 6353

Pôvodné  číslo účtu: 1987426353/0720 

Doterajší formát čísla účtu pre domáce platby môžete používať do 1.2.2016.

 

 

 Zdroj obrázku: webnoviny.sk

 

SEPA inkaso

Pre nastavenie SEPA inkasa potrebujete dať inkasantovi (napr. elektrárňam, mobilnému operátorovi) súhlas na inkaso. Tým bude oprávnený inkasovať si z vášho účtu peniaze. 

Súhlasy s inkasom uzavreté pred 1.2.2014 ostávajú v platnosti, preto nemusia platitelia podpisovať nové súhlasy pre príjemcov.

Opakovanie inkasa od 1.2.2014 zaniká. Znamená to, že ak nebude pri inkasovaní platby na účte platiteľa dostatok prostriedkov, inkaso sa nebude opakovať.

 

Čo znamená SEPA

Systém SEPA (Single EURO Payments Area) má za cieľ zjednotenie a zjednodušenie platobného styku v eurách v rámci EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru. V praxi to znamená rovnaké podmienky pre domáce aj zahraničné platby – bude vám stačiť jeden účet na všetky platby v €, peniaze sa prevedú rýchlejšie,   celkovo zefektívni bankové spojenie či platby kartami.

 
 

·         Členské krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

·         Ostatné územia a autonómne oblasti: Martinik, Guadalupe, Francúzska Guyana, Réunion, Gibraltár, Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Ceuta a Melila, Alandské ostrovy, Mayotte,
Sv. Bartolomej, Sv. Martin, Saint Pierre a Miquelon.

·         Krajiny, ktoré pristúpili k SEPA: Švajčiarsko, Monako, San Marino.

 

tím mBank

Kategórie:

Aktuality