späť

Zmena osobných údajov online

Máme pre vás ďalšiu príjemnú novinku. Ak potrebujete zmeniť svoje údaje, môžete tak urobiť online u väčšiny z nich. Stačí len pár kliknutí.

Online zmena je odteraz možná u týchto údajov:
- Rodinný stav
- Korešpondenčná adresa
- E-mailová adresa

Je to veľmi jednoduché. Po prihlásení do nového internet bankingu nájdete v sekcii Supermarket – Služby Žiadosť o zmenu údajov, alebo sa môžete prihlásiť priamo do systému zmeny údajov pomocou svojich štandardných prihlasovacích údajov pre internet banking. V žiadosti si zmeníte požadované údaje a potvrdíte ich autorizačnou SMS správou.

V prípade zmeny nasledujúcich údajov je stále nutné overenie buď na obchodnom mieste alebo korešpondenčne:
- Meno a druhé meno
- Priezvisko a druhé priezvisko
- Druh a číslo dokladu totožnosti
- Adresa trvalého pobytu
- Štátna príslušnosť
- Telefónne číslo (táto zmena je možná iba na obchodnom mieste alebo cez mLinku)

Postup je rovnaký ako v predchádzajúcom prípade. Po prihlásení do nového internet bankingu nájdete v sekcii Supermarket – Služby Žiadosť o zmenu údajov, alebo sa môžete prihlásiť priamo do systému zmeny údajov pomocou svojich štandardných prihlasovacích údajov pre internet banking. V žiadosti si zmeníte požadované údaje a potvrdíte ich autorizačnou SMS správou.  

Po vyplnení žiadosti Vám odošleme na e-mail inštrukcie. V priebehu nasledujúcich 14 dní je nutné prísť na obchodné miesto (nezabudnite na doklad totožnosti), kde budú pracovníkom mBank overené a vykonané zmeny v systéme.

V prípade zaslania žiadosti poštou dostanete na e-mail inštrukcie, spoločne so žiadosťou vo formáte PDF. Doklady preukazujúce požadované zmeny je v tomto prípade potrebné overiť notársky a spolu s podpísanou žiadosťou zaslať do banky najneskôr do 14 dní od podania žiadosti.

Zmena Vašich údajov bude vykonaná ihneď počas návštevy obchodného miesta, prípadne po doručení žiadosti do mBank. Po vykonaní zmien dostanete potvrdzovací e-mail.

Veríme, že Vám týmto krokom ušetríme čas a aktualizácia informácií bude opäť o čosi jednoduchšia.

Tím mBank