späť

Nové obchodné podmienky účinné od 1. augusta 2014

Vážení zákazníci,
v súvislosti s viacerými legislatívnymi zmenami bolo potrebné uskutočniť zmeny v príslušných obchodných podmienkach mBank.

V predchádzajúcom období došlo k schváleniu viacerých noviel právnych predpisov, medzi ktorými boli aj nasledovné právne predpisy:
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov,
zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch  a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a  o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov,
a iné právne predpisy.

 

Čo to pre Vás znamená?
Z pohľadu zákazníka v podstate všetko zostáva rovnaké a z Vašej strany nie je potrebné vykonať žiadnu aktivitu.Produkty aj služby, ktoré Vám poskytujeme sa nijako podstatne nemenia a zmena podmienok má na Vás vplyv v minimálnom rozsahu. Všetky zmeny nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2014.

 

O zmenách podrobnejšie (DOPLNENÉ 2. 6. 2014)
V súvislosti so zmenou zákonných ustanovení nastali v obchodných podmienkach prevažne nasledovné zmeny:

  • Úprava rozhodcovskej doložky – po novom bude mBank  oprávnená uplatňovať nároky zo zmlúv prostredníctvom rozhodcovského súdu iba v  prípade ak klient výslovne v zmluve uvedie, že prijíma návrh rozhodcovskej doložky definovaný v zmluve  pre príslušný produkt.
  • Vyhlásenie okamžitej splatnosti úveru – v prípade omeškania klienta so zaplatením splátky úveru, môže mBank vyhlásiť okamžitú splatnosť a vyzvať Majiteľa na zaplatenie celého úveru aj s príslušenstvom najskôr po uplynutí troch mesiacov od omeškania so zaplatením splátky, ak súčasne mBank upozornila klienta v lehote nie kratšej ako 15 dní na uplatnenie tohto práva, najneskôr však do splatnosti nasledujúcej splátky úveru.
  • Odstúpenie  - príslušné zmluvy k produktom zanikajú okamihom účinnosti odstúpenia pričom klient je povinný vrátiť mBank v deň účinnosti odstúpenia od Zmluvy mBank nesplatenú istinu Úveru s príslušenstvom, vrátane úrokov podľa tejto Zmluvy až do zaplatenia istiny Úveru a úrokov z omeškania. Klient  je  taktiež povinný uhradiť mBank všetky poplatky, provízie resp. iné platby, na ktoré mBank vznikol nárok do okamihu účinnosti odstúpenia.
  • Omeškanie klienta so splatením – v prípade spotrebiteľských úveroch ak klient nesplatí splátku úveru v lehote splatnosti, mBank bude o tomto klienta informovať najneskôr 15 dní odo dňa splatnosti tejto splátky a to písomne alebo formou SMS.
  • Doplnenie Ústredného inšpektorátu SOI ako orgánu oprávneného posudzovať sťažnosti vyplývajúce z porušenia spotrebiteľských zmlúv.
  • Uvádzanie poplatkov a provízií za služby a produkty mBank do príslušných zmlúv k jednotlivým produktom.


V ostatných ustanoveniach došlo prevažne ku gramatickým resp. štylistickým úpravám.

Kompletný prehľad všetkých zmenených ustanovení:
Všeobecné obchodné podmienky (PDF)
Vo Všeobecných obchodných podmienkach boli zmenené nasledovné ustanovenia:
- ustanovenia článku 1.2 Definície a pojmy (bod 1.2.32),
- ustanovenia článku 3.5 Súhlas s inkasom a trvalá platba,
- ustanovenia článku 3.8 SEPA inkaso,
- ustanovenie článku 4.2 Započítanie a plnenie záväzkov (body 4.2.6, 4.2.7),
- ustanovenia článku 4.3 Zánik záväzkových vzťahov (body 4.3.6, 4.3.7),
- ustanovenie článku 4.9 Rozhodcovská doložka a riešenie sporov.

Obchodné podmienky zriaďovania a vedenia bežných, sporiacich účtov a účtov k hotovostnému úveru v mBank (PDF)
V predmetných obchodných podmienkach boli zmenené nasledovné ustanovenia:
- ustanovenia článku 1.10 Poplatky a provízie (bod 1.10.1),
- ustanovenia článku 1.14 Záverečné ustanovenia (body 1.14.3, 1.14.5),
- ustanovenia článku 3.6 Informačné povinnosti (body 3.6.1 , 3.6.2),
- ustanovenie článku 3.8 Informácie o finančných službách poskytovaných na diaľku (body 3.8.4, 3.8.6, 3.8.11).

Obchodné podmienky vydávania a používania debetných platobných kariet Visa mBank (PDF)
V predmetných obchodných podmienkach boli zmenené nasledovné ustanovenia:
- ustanovenia článku 2.1 Vydávanie kariet (bod 2.1.2),
- ustanovenia článku 2.8 Zúčtovanie poplatkov(bod 2.8.2),
- ustanovenia článku 3. Záverečné ustanovenia(bod 3.5).

Obchodné podmienky vydávania a používania kreditných kariet v mBank (PDF)
V predmetných obchodných podmienkach boli zmenené nasledovné ustanovenia:
- ustanovenia článku 2.1 Vydávanie kariet (bod 2.1.2),
- ustanovenia článku 2.8 Zúčtovanie Transakcií a Zúčtovacia mena (body 2.8.14, 2.8.16),
- ustanovenia článku 2.9 Úročenie Úveru, poplatky a provízie (bod 2.9.6),
- ustanovenia článku 2.16 Zmeny a vypovedania Zmluvy (bod 2.16.11),
- ustanovenia článku 2.17 Osobitné ustanovenia ohľadom spotrebiteľských úverov,
- ustanovenie článku 2.19 Informácie o finančných službách poskytovaných na diaľku (body 2.19.4, 2.19.6, 2.19.11),
- ustanovenia článku 3. Záverečné ustanovenia (bod 3.8.).

Obchodné podmienky poskytovania úverov zabezpečených nehnuteľnosťou (PDF)
-V predmetných obchodných podmienkach boli zmenené nasledovné ustanovenia:
- ustanovenia článku 2.1 Právne zabezpečenia (bod 2.1.4),
- ustanovenia článku 2.3 Splácanie Úveru (bod 2.3.10),
- ustanovenia článku 2.4 Omeškanie so splatením Úveru,
- ustanovenie článku 2.5 Osobitné ustanovenia ohľadom spotrebiteľských úverov.

Obchodné podmienky poskytovania úveru mPôžička Plus (PDF)
V predmetných obchodných podmienkach boli zmenené nasledovné ustanovenia:
- ustanovenia článku 2.2 Splácanie Úveru (bod 2.2.10),
- ustanovenia článku 2.3 Predčasné splatenie Úveru (body 2.3.2, 2.3.5, 2.3.6),
- ustanovenia článku 2.4 Omeškanie so splatením Úveru (bod 2.4.3),
- ustanovenia článku 2.5 Výpoveď a odstúpenie od zmluvy,
- ustanovenie článku 2.7 Informácie o finančných službách poskytovaných na diaľku (body 2.7.4, 2.7.6, 2.7.10),
- ustanovenie článku 3. Záverečné ustanovenia (body 3.4, 3.11).

 

Ďakujeme za pochopenie  a veríme, že s novými obchodnými podmienkami budete spokojný.

 

tím mBank

Kategórie:

Aktuality

Komentár (8)

Pridať komentár

Odoslať správu

petox, hofferik, missus, zal, berto99: Viditeľné označenie zmien v obchodných podmienkach je dobrý nápad, ďakujeme za tip.
Ako sme už písali v blogu, k zmenám v OP došlo v dôsledku úprav súvisiacich zákonov, netreba za tým hľadať nič viac. Výraznejšie zmeny sme do článku doplnili.

Odoslať správu

zdec napísal(a):
> Koukám, že taktně pomlčeli o vypuštění celého bodu 2.6
> mSporenie z Obchodních podmínek.

Ďakujeme za upozornenie. Pri zalamovaní obch. podmienok zaúradoval tlačiarenský škriatok. Dôsledkom bola chýbajúca časť o mSporení. V tejto chvíli je už dostupná správna verzia. mSporenie aj naďalej pokračuje za nezmenených podmienok. Za chybu sa našim zákazníkom ospravedlňujeme.
Zdec, pošlite nám kontakt na vás na web@mbank.sk, máme pre vás pripravenú odmenu.

prvy post sa niekam stratil nevidim ho. tak este raz. ked som napisal na hotline odkazali ma na link na ich webe. nepovazujem to korektne. naozaj staci vypisat len to podstatne co sa menilo a nic viac.

neviem ako je to s obchodnými podmienkami, komu by sa chcelo čítať staré a porovnávať s novými. KEBYchceli učite by nemali problém zvýrazniť zmeny, ale oni nechcú, nechcú aby ľudia vedeli že kedisi výhodný produkt sa pomaličky a nenápadne mení na zlatu baňu pre banku. ja v M bank končím a odporúčam to aj iným. Už dávno to nieje účet zadarmo. Ja potrebujem urobiť asi 3 výberi z bankomatu a tie si musím zaplatiť. Našiel som si u konkurencie produkt kde mám účet naozaj zadarmo-zas na chvíľu kým nezačnú meniť obchodné podmienky....

Koukám, že taktně pomlčeli o vypuštění celého bodu 2.6 mSporenie z Obchodních podmínek.

Suhlasim s ostatnymi prispevkami, prosim uverejnit nove obchodne podmienky, kde su zmeny zvyraznene inou farbou. Dakujem

Nic by sa im nestalo, keby vydali text VOP so zmenami cervenym pismom. Na novy IB vyhodili 30 milionov , ale taku jednoduchu vec spravit je asi nad ich sily

pekne napisane, aby to ale malo vypovednu hodnotu pre zakaznika, tak by sa zislo vypisat konkretne zmeny. teda sucasny stav a stav od 1.8, nie len body ktore sa menia....